تاریخ ثبت  1399/12/10
تعداد بازدید  96
شیخ حسن کتانی مساله عذر به جهل که این روزها به یکی ازخصائص داعش و راهی برای فرار نجدیه از دایره خوارج و دواعش مبدل شده، یکی از عقاید مورد اتفاق نجدیه و پیروان محمد بن عبدالوهاب بوده است، نجدیه سالها عذر به جهل را مانع نمی دانستند و علیه مخالفین خود کتاب و ردیه نوشتند و کتابها موجود است. الان را نبینید که نجدیه به دلیل شرایط سیاسی و ... بر حسب ظاهر از نظر پدران و آباءش عدول کرده است. پس فریب این نقشه وهابیان را نخوریم و بدانیم که راه نجد و داعش یکی بوده و هست. داعش فرزند افکار وهابیت و نجد است.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن