تاریخ ثبت  1399/12/10
تعداد بازدید  84
مقایسه نظر عالم اهل سنت (شیخ حبیب علی الجفری) و عالم وهابیت (عبدالعزیز بن باز) در مورد بدعت بودن خوشحالی در تولد پیامبر

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن