گروه از طلاب شرعی زیر نظر من درباره احادیث کار تحقیقی و علمی انجام می دادند؛ در میان کارها معلوم می شد که البانی درباره بعضی از احادیث اشتباه نظر داده است. آنها با شیخ البانی تماس تلفنی می گرفتند و به البانی درباره اشتباهش می گفتند من هم آنجا بودم، آنها می گفتند ای شیخ، شما در کتابتان گفته اید فلان روای و فلان شیخ ضعیف است اما بر اساس تحقیق ما او ضعیف نیست. شیخ البانی هم پاسخ می داد بله من با شما موافقم من اشتباه کرده ام.شیخ البانی می گفت من هم با شما موافقم و قبول دارم كه در بعضی از احکام حدیثی اشتباه کرده ام. بعضی از اشتباهاتم را که درکتابهای سلسله احادیث صحیحه یا سلسله احادیث ضعیفه آماده است را فهمیده ام و از آنها برگشته ام و از خداوند درخواست مغفرت میکنم. ملاک و معیار قضاوت دلیل است. اگر حکم شیخ البانی با ادله موافق نبود؛ شیخ البانی هم تابع دلیل خواهد شد. من خودم صدای البانی را شنیدم به بعضی از اشتباهاتش اعتراف کرد.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن