تاریخ ثبت  1400/01/25
تعداد بازدید  44
مقایسه نظر عالم اهل سنت (شیخ محمود المصری) و عالم وهابیت (سالم الطویل) در موضوع شنیدن مردگان

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن