اینان که مدام مسلمانان اهل توسل را تکفیر می کنند، به چند خطای مهم فکری مبتلا هستند: اول آنکه این ها معنای عبادت را نفهمیده اند؛ دوم آنکه اینها آیاتی را که ناظر به مشرکین است را بر مسلمانان و موحدین حمل می کنند، سوم آنکه اینها درباره افعال مسلمانان با این همه قرینه و دلیل بر اسلامشان بسیار بدبینانه قضاوت می کنند، البته از این جماعت نباید بیشتر از این توقع داشت، سالهاست که از محمد بن عبدالوهاب چنین آموخته اند ابوجهل و ابولهب را بر مسلمانان اهل قبله برتری بدهند، و بر همین اساس دائما به دنبال سبک کردن گناه و شرک مشرکین عرب هستند، در مقابل همیشه عمل مباح یا مستحب مسلمانان را شرک پنداشته و بسیار سنگین حساب می کنند. اللهم انی اعوذ بک من الجهل
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن