تاریخ ثبت  1400/02/13
تعداد بازدید  19
سخنان عالم اهل سنت (شیخ طاهر برایک) پیرامون مباهات خداوند به حضرت علی

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن