وهابیت برای مشرکین عرب، دست و پا می زند تا ثابت کند آنها در ربوبیت هیچ اشکالی نداشتند، و توحید ربوبیت را ایمان داشته اند، اما وقتی نوبت به علمای مسلمان می رسد بدون هیچگونه درنگ و تاملی، سخنان و نوشته های علمای مسلمان را مصداق شرک در ربوبیت می خواند، حتی سخنان آنها را حمل بر الحاد هم کرده اند؛ واقعا چقدر عجیب است که این جماعت وهابی، برای مشرکین دایه مهربان تر از مادرند و برای علمای مسلمانی همچون سفارینی حنبلی و بوصیری، سخت گیر و شدید هستند

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن