تاریخ ثبت  1400/04/19
تعداد بازدید  65
خیانت های وهابیت به فلسطین را می توان در چهار مرحله دانست:
1. ابتدا به صورت پنهانی فلسطین را به انگلیس فروختند.
2. سپس به بهانه صلح و تجدید قوا، فلسطینیان را ترغیب به صلح و مهاجرت از فلسطین کردند.
3. بعد از اینکه عده ای از فلسطینیان برای جهاد قیام کردند، آنها را متهم به فساد عقیده کردند و جهاد آنها را باطل دانستند.
4. در نهایت نیز آشکارا صهونیسم را تأیید کردند و با آنها ارتباط برقرار کردند.

در این کلیپ اسناد این چهار مرحله ارائه شده و علت این سیر را نیز بیان شده که وهابی ها مسلمانان را به بهانه های مختلف اهل سنت موجود را اهل بدعت و شرک می دانند. اما صهیونیست های غاصب را اهل کتاب می دانند که می توانند بهتر از مشرکین موجود باشد. 
همچنین وهابی ها خود را مطیع و توجیه کننده کار حاکمان صلح کننده با صهیونیست می دانند.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن