تاریخ ثبت  1400/04/20
تعداد بازدید  88
شیخ صالح المغامسی می گوید بر اساس آیات قرآن و روایات صحیحه موجود در سنت، ارواح اموات توانایی شنیدن صدای زنده ها را دارند. همچنین آیات "انک لا تسمع الموتی" و ما انت بمسمع من فی القبور" هیچگونه تعارض و تضادی با روایات دال بر شنوایی ارواح اموات ندارد، این دسته از آیات درباره کفار و مشرکینی هست که در دنیا زنده بوده اند و به دلیل باطن آلوده و بیماری که داشته اند، قلبشان  دعوت حق رسول الله (صلی الله علیه وآله) را قبول نمی کرد و از رسول الله (صلی الله علیه وآله) پیروی نمی کردند. اما روایات دال بر سماع موتی درباره روح اموات اعم از کفار و مسلمانان است که از زمان آغاز انتقال روح آنها به برزخ این توانایی را برای آنها حتی درباره خفیف ترین صداها ثابت می کند.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن