منبع :  اختصاصی سایت الوهابیه

مجتهد (فعال رسانه ای ضد سعودی) به نقل از صفحه مفتاح اینگونه توئیت کرده است: جرد کوشنر(مشاور ارشد ترامپ) در اظهار نظری صریحا گفته است: توافق و همکاری بین عربستان سعودی و اسرائیل قطعی و اجتناب ناپذیر است.  فقط موضوع، زمان آن است.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن