منبع :  اختصاصی سایت الوهابیه

مجتهد از چانه زنی بن سلمان و امریکا پرده برداشت. عادی سازی روابط عربستان اسرائیل در برابر قانع کردن خاندان پادشاهی بر بیعت با بن سلمان.                                                                                             

مجتهد در این توییت از بروز اختلاف بین بن سلمان و امریکا نیز خبر داده است چرا که سیاستمداران امریکایی خواهان عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل قبل اخذ بیعت برای بن سلمان هستند.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن