وهابیت از زمان تاسیس تاکنون بر پایه نفی و تکفیر مسلمانان استوار است و از آن زمان تاکنون افراد بیگناه بسیاری به دست آنان کشته شدند؛ تا آنکه بن سعود به ضرب شمشیر و با کمک استعمار انگلیس توانست بر تمام جزیره العرب مسلط شود.

نکته قابل توجه آن است که شیوخ وهابیت برای بی ارزش ترین مسائل مسلمانان را تکفیر می کردند و هیچ ملتی از شر آنها در امان نبود.

گروه تروریستی داعش و دیگر گروه های تکفیری فتوای شیوخ وهابیت علیه مسلمانان را همچون وحی منزل، به طور کامل اجرا می کردند.

تمام فجایعی که در عراق و سوریه و افغانستان و پاکستان و تمام کشورها به دست تکفیری ها رخ داد، در واقع حاصل طرز فکر وهابیت است.

عجیب آن است که شیوخ وهابیت فقط اتباع خود از آل سعود را از تکفیر مستثنی کرده اند؛ حتی احادیثی را جعل و فتواهایی برای بالا بردن جایگاه ال سعود صادر می کردند. آنها در خصوص ضرورت جنگ و "جهاد" در کنار ولی امر حتی اگر مرتکب انواع گناه ها شود، فتوا صادر می کردند.

ممکن است برخی از این سخن ما شگفت زده شوند و گمان کنند که ما به شیوخ وهابیت تهمت می زنیم و دروغ می بندیم؛ اما کافی است که در اینترنت جستجو کنید تا باحجم عظیمی از فتواهای شیوخ وهابیت روبرو شوید؛ وهابی ها بر لزوم اطاعت مسلمان از ولی امر حتی اگر مرتکب گناهانی همچون زنا و فساد و قتل شود، تاکید می کنند و این همان چیزی است که در فقه محمد بن عبدالوهاب و ابن تیمیه و ابن قیم جوزیه دیده می شود.

اما آنچه که به ذهن شیوخ وهابیت خطور نکرد، سازش ولی امر با "اسراییل" و اشغالگران اماکن مقدسه مسلمانان بود؛ اگر می دانستند، قطعا فتواهایی بی شمار درباره استحباب عادی سازی و سازش و حمایت از سازشکاران در اسلام صادر می کردند! سکوت شیوخ وهابیت در قبال شاهزادگان و پادشاهان و ژنرال های اماراتی و بحرینی و سودانی که به سازش روی آوردند و نیز سفر نتانیاهو به عربستان و دیدار با بن سلمان، از سر شوک و بهت زدگی نیست، بلکه آنها برای صدور یک فتوا زمینه سازی می کنند؛ این فتوا نه تنها چراغ سبزی برای بن سلمان به منظور نزدیکی و تقارب بیشتر با صهیونیستهاست، بلکه برای ذکر فضایل سازش با صهیونیستها و نکوهش مخالفان سازش خواهد بود.

بنابراین آیا هنوز کسانی هستند که درصحت این مقوله شک و تردید کنند که "وهابیت و صهیونیسم دو روی یک سکه هستند". این سخن بی دلیل مطرح نشده است بلکه حاصل مطالعه و پیگیری روند حوادث تاریخ معاصر از زمان تاسیس دولت عربستان به دست استعمار بریتانیا و تشکیل رژیم اشغالگر صهیونیستی در قلب جهان اسلام به دست همان استعمارگر انگلیسی است و این علاوه بر هم سویی وهابیت و صهیونیسم در مبارزه با تمام عناصر قدرت در جهان اسلام و تکفیر تمام کسانی که به مبارزه با سلطه گری امریکا و اشغالگر اسراییلی و یا دعوت به اسلام ناب محمدی می اندیشند.

 

 

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن