ترکی شلهوب (نویسنده معروف ضد سعودی) در صفحه توییتش با بیان اینکه تمامی موضع گیری های خفت بار عربستان در تاریخ ثبت می شود، همچنین افزود: حکومت سعودی که باید در دفاع از فلسطین و مقدسات آن، پیشرو باشد، حالا به ورطه ای افتاده است که فلسطینان را مجبور می کند  تا اراضی خود را  ( به رژیم صهیونیستی) بفروشند.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن