در ایام سالگرد شهید والامقام حاج قاسم سلیمانی عده ای از تکفیری ها با پاره کردن تصویر شهید والا مقام سلیمانی خشم خود را از این حامی مقاومت ابراز کردند که  توسط جنبش حماس دستگیر شدند.

این رفتار نشأت گرفته از ترس تکفیری ها از شهید والامقام سلیمانی است.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن