به تعبیر رهبر حکیم انقلاب اسلامی ایران، امروزه رویارویی حاکم در جهان، رویارویی در اراده هاست. بدین سان که هر ملت  و جبهه ای که اراده اش قوی تر باشد، قطعا پیروز بر دشمنانش خواهد شد هرچند از امکانات نظامی و دفاعی کمتری برخوردار باشد. اصلاح رابطه قطر با عربستان می تواند موید مناسبی بر این ادعا باشد. چنانکه عربستان با استفاده از ابزارهای مختلف، درصدد تقابل با قطر بود حال آنکه هیچ آورده ای ننوانست در این ماجرا کسب کند، بلکه برعکس، پس از هدررفت هزینه هایی که در میدان مبارزه با قطر انجام داده بود، مجبور شد با قطر صلح کند. در واقع می توان این صلح را نمونه بارزی ازیکی از شکست های عربستان در جنگ اراده ها تلقی کرد. در همین راستا، ترکی شلهوب از فعالان رسانه ای جهان عرب که جمعیت قابل توجهی از کاربران توییتر صفحه او را دنبال می کنند، در یادداشتی نوشت: او (بن سلمان) قصد داشت مشکلات ذیل را بر سر راه کشور قطر ایجاد کند: 
قطر را تسخیر کند، این کشور را دچار قحطی و گرسنگی کند، نظام قطر را سرنگون کند، و حرج و مرج را در آن کشور گسترش دهد.
(هیچ کدام از این کارها را نتوانست عملیاتی کند) و حالا امیر قطر را در آغوش گرفته است!!!
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن