شکی نیست که هیئت کبارالعلماء عربستان یکی از ظرفیت های خدمت به نظام سعودی محسوب می شود. البته انتخاب اعضای این هیئت توسط پادشاه عربستان، در این راستا قطعا بی تاثیر نمی باشد. با این همه ، مخصوصا در این چند سال اخیر به وفور مشاهده شده است که بیانیه ها، اظهارات و بعضا فتاوی هیئت کبارالعلماء در راستای موافقت با سیاست های حاکمان سعودی تنظیم شده است.
منبع :  اختصاصی سایت الوهابیه

جالب تر آنکه رژیم صهیونیستی نیز در مواردی از جمله فتوای اخیر هیئت کبارالعلماء در جهت تروریستی خواندن جماعت اخوان المسلمین، از این هیئت و فتوای آن حمایت کرد. که این مطلب نشان از آن دارد فتاوی هیئت کبارالعلماء علاوه بر خدمت به نظام سعودی به مستکبرین عالم نیز منافعی می رساند. البته اینکه هیئت کبارالعلماء ظرفیتی در جهت پیشبرد سیاست های رژیم سعودی تلقی می شود مورد تاکید بسیاری از فعالان رسانه ای جهان عرب نیز بوده است. چنانکه ترکی شلهوب با اشاره به اهانت های اسقف اعظم یونان به دین مبین اسلام، پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) و مسلمانان، چنین سوالی را مطرح می کند: هیئت کبارالعلماء  کجاست؟  (یعنی چرا بیانیه ای در جهت پاسخ به یاوه گویی های اسقف اعظم یونان صادر نمی کند؟) 

او پس از طرح این سوال، پرسش دیگری را نیز به صورت کنایه ای، به این شکل مطرح می کند: آیا تحرکات هیئت کبارالعلماء( اعم ازبیانیه ها و  فتاوی)،  تنها در صورت موافقت با اوامر بن سلمان صادر می شود؟!

تصاویر
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن