سلمان العوده روحانی عربستانی  در سال 2017 میلادی به دلیل اعتراض شدید به تحریم های عربستان بر علیه قطر، زندانی شد. برهمین اساس عده ای انتظار داشتند که بعد از اتمام معضلات میان عربستان و قطر، چهره هایی نظیر سلمان العوده آزاد شوند. حال آنکه تا کنون چنین اتفاقی نیافتاده است. چنانکه عبدالله عوده (فرزند سلمان) سوالی به این شکل مطرح کرده است: محاصره قطر تمام شد، پس چرا سلمان العوده هنوز در زندان است؟ درحالیکه سلمان العوده به سبب طرح مسئله مصالحه بین عربستان و قطر در زندان است.

البته سوال دیگری که عبدالله مطرح کرده است این است که چرا هر دفعه، قضات پرونده سلمان العوده را تغییر می دهند؟ آیا هدفی غیر از اذیت کردن او دارند؟

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن