مکه و مدینه 2 شهر مقدس جهان اسلام بوده و در نگاه تمامی مسلمانان از احترام خاصی برخوردار هستند. با توجه به این مسئله، طبیعتا حاکمان سعودی باید نسبت به حفظ شئونات اسلامی و اخلاقی در این 2 شهر مقدس تمهیدات ویژه ای بیاندیشند. حال آنکه چند سالی است خبرهای ناگواری از گسترش رذایل اخلاقی در سرزمین وحی به گوش می رسد و دل هر انسان مسلمان و دغدغه مندی را به درد می آورد.
 تا جایی که در صفحه توییتر  "التفریط" با بیش از 55 هزار دنبال کننده به نقل از دکتر محمد بن مطر السهلی (از اهالی مکه و از اساتید سطوح عالی دانشگاه ام القری عربستان) خبری در مورد انتشار سازمان یافته گروه های زنان روسپی در مکه مکرمه منعکس شده است. 
اگر این خبر صحت داشته باشد، قطعا سکوت مسلمانان جهان در قبال اینگونه وقایع، امری قبیح خواهد بود. بر همین اساس ضرورت اقتضاء می کند مسلمین با هر مذهب و ملیتی که دارند، اعتراضات خود را به هر شکلی که ممکن است،  ابراز بفرمایند. باشد که بواسطه این اعتراضات، حکام سعودی نیز قدمی در جهت مبارزه با گسترش رذایل اخلاقی در سرزمین امن الهی بردارند.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن