تاریخ ثبت  1399/12/04
تعداد بازدید  34
چهل و ششمین دورۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از 22 فوریه تا 23 مارس با مشاركت عربستان سعودی، آغاز می شود.

رياست هیأت عربستان سعودی در چهل و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را دکترعواد بن صالح العواد رئیس کمیسیون حقوق بشر سعودی به عهده خواهد داشت.

باید پرسید حقوق بشری که دولت سعودی ناظر و مجری حتی دوره ای آن باشد،خود چه مسایلی از حقوق کودک و بهداشت را رعایت کرده وقتی مردم بی دفاع یمن تحت حملات وحشیانه عربستان در بدترین حالت خود در چند دهه گذشته قرار دارد، وقتی واکسن را فقط به دربار دادند،وضعیت حقوق شهروندی و جو خفقان آوری وجود دارد که حتی مردم جرات بازگو کردن مشکلات شهری خود را ندارند و همینطور مشکلات زیستی و وضعیت غذا که شاهزادگان در نعمات اند و در بحث مسکن کاری برای مردم انجام ندادند و دنبال منافع خود بودند آیا اینها عامل دیگری در نقض حقوق بشر در سرزمین سعودی نیست؟
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن