در سال 2015 میلادی عربستان سعودی و همپیمانانش، جنگی را برعلیه مردم مظلوم یمن آغاز کردند.
 آنان گمان می کردند در مدت کوتاهی، ارتش مردمی یمن را شکست داده و مجددا زمینه ساز حکومت افرادی همچون منصور هادی خواهند شد. حال آنکه این جنگ نابرابر تا کنون ادامه داشته است و فارغ از اینکه عربستان سعودی در این رویارویی، بسیاری از تاسیسات خود ، از جمله بخش قابل توجهی از  آرامکو را از دست داده است ولیکن باید توجه داشت، در این نبرد ظالمانه که یمن در حصر کامل بوده و موانع فراوانی برای ارسال کمک های بشر دوستانه به سوی مردم مظلوم این کشور، ایجاد شده است، فجایعی همچون سوء تغذیه کودکان بی گناه یمنی در حال وقوع است. از همین رو به اعتقاد بسیاری از فعالان حوزه حقوق، بن سلمان مسوول اصلی وقوع اینگونه فجایع می باشد. چنانکه دکتر "حصه بنت محمد الماضی" از حقوقدانان مقیم سوئد، در صفحه شخصیش در توییتر اینگونه نوشت: محاکمه محمد بن سلمان، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. زیرا او مسوول اصلی بروز فجایع انسانی در یمن بحساب می آید. 
طبیعتا اینگونه مطالبات توسط کاربران فضای مجازی، نقش موثری در تغییر بسیاری از معادلات سیاسی خواهد داشت. برهمین اساس انتظار می رود هر مسلمان دغدغه مند و آزاده ای، به جنایات آل سعود در قبال مردم مظلوم یمن واکنشی سریع و صریح داشته باشد.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن