در سالهای اخیر، شاهد نوعی استحاله فرهنگی در کشور عربستان هستیم. کشوری که روزگاری حتی برای زنان، گواهینامه صادر نمی کرد، حال به برهه ای رسیده است که زنان آوازه خوان در آن به راحتی و آزادی، به اجرای برنامه می پردازند. برخی از جوانان همجنس باز، جشن 1 ساله ازدواج با همجنس خود را برگزار می کنند و حتی در مکه مکرمه نیز خبرهایی حاکی از بی بندوباری می باشد. این ها تنها نمونه هایی از بی بند وباری و رهایی فرهنگی در حکومت سعودی بحساب می آید.
در عالم سیاست نیز مشاهده می شود حکام حال و حاضر عربستان، سرسپردگی عجیبی به غرب داشته و از کشورهایی نظیر آمریکا بسیار تاثیر پذیرفته اند. آنان حتی روابطی با رژیم صهیونیستی نیز برقرار کرده اند. تا جایی که باوجود اجتناب بسیاری از ورزشکاران جهان اسلام، از رویارویی با نمایندگان رژیم اسرائیل، ولیکن شاهد آن بودیم در مسابقات رالی داکار که مدت ها پیش در خاک عربستان برگزار شد، نمایندگانی از رژیم صهیونیستی حضور داشتند. این  اقدامات در حالی صورت می گیرد که پیشوایان فکری وهابیت، شدیدترین نظرات را در مورد مشرکین در آثار خود آورده اند. بعنوان مثال می توان به ممنوعیت استعانت از مشركين در آثار محمد بن عبدالوهاب اشاره کرد. با این همه مشخص می شود، مسیر پیش روی حکام فعلی عربستان، مسیری جدا از مسیر پیشوایان فکری وهابیت تلقی می شود. این مسئله تا آنجایی واضح و معلوم است که برخی از کاربران فضای توییتر بارها بدان اذعان کرده اند. بعنوان مثال در صفحه شخصی هيلة التميمي در توییتر چنین آمده است: 
«حکومت عربستان  در تلاش است تا مردم را از مذهب وهابیت دور کند. در همین راستا جامی ها مذهب جدیدی تاسیس کردند که هدف شان، تقدیس حکام و دور کردن مردم از اسلام حقیقی است.»
حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا روی گردانی حاکمان سعودی از تعالیم محمد بن عبدالوهاب، مقدمه ای در جهت افول بیش از پیش وهابیت است؟ آیا  به زودی شاهد افول تفکرات وهابیت خواهیم بود؟
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن