درباره وضع و حال مردم نجد و دیگر مناطق جزیرة العرب، حرف و حدیثهای زیادی در نوشته های محمد بن عبدالوهاب و پیروان او نوشته شده است، نوشته هایی که وضع اعتقادی و فرهنگی این دیار و دیگر مناطق جزیرة العرب را بسیار سیاه و تاریک نشان می دهند، محمد بن عبدالوهاب و پیروانش بارها در نوشته ها و گفته هایشان تکرار کرده اند که مردم نجد و دیگر منطاق جزیرة العرب در شرک اکبر و کفر اکبر غوطه ور بودند، رسومات و زندگی و نفس کشیدنشان با شرک و کفر عجین شده بود!!!

اما این تصویر چقدر صحیح و موافق با واقع است؟ شما چقدر این سخن را قبول دارید؟ آیا سخنان محمد بن عبدالوهاب را قبول دارید؟ جالب است بدانید همین وهابیها کتابهایی را درباره علماء نجد در طول قرون متمادی نوشته اند، از جریان علمی و خانواده های عالم پرور و علماء منطقه نجد در طول قرنهای مختلف نوشته اند، اگر این همه عالم در این منطقه متولد شده و از دار دنیا رفته اند پس این همه شرک و کفر آشکار و اکبر در جامعه چگونه رشد و نشر داشته است؟!! اگر این همه شرک و کفر در جامعه منتشر و عیان بوده است چرا این همه عالم قبل از محمد بن عبدالوهاب که در منطقه نجد زندگی کرده اند در رسائل و نامه هایشان نسبت به این امر خطیر تذکر نداده اند؟!! چرا اولین بار محمد بن عبدالوهاب و پیروانش به این مساله در کتابهایشان تذکر داده داده اند؟!! چطور می شود شرک اکبر و کفر در شهر و دیار نجدی مانور بدهد و تنها یک عابر و چند همراهش آن را ببینند و عالمان وظیفه شناس قبل از او به این مساله مهم بی توجه بوده باشند؟!!  از این هم بگذریم به آثار فرهنگی به جا مانده از نجد آن دوران مراجعه کنید، آیا در میان اشعار و ضرب المثلها و حکایات رایج در منطقه نجد می توانید یک امر رایج، همه گیر شرکی در میان نجدیان را بیابید؟!!

همین قدر برای شما بگویم که بعضی از مورخین و محققین وهابی معاصر همچون البانی نسبت به توصیفات و سیاه نمایی های وهابیت از اوضاع اعتقادی مردم نجد و دیگر مناطق جزیرة العرب خسته شده و به مقداری از حق اعتراف کرده اند، نه همه اش. اینها گفته اند وهابی ها درباره وضعیت اعتقادی و فرهنگی مردم نجد و دیگر مناطق جزیرة العرب دچار غلو و تندروی شده اند، اینها زیادی مساله را سیاه نشان داده اند، عبدالله العثیمین کتابی مختصر با نام «نجد قبيل ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب» نوشته است و به این غلو تند روی وهابیت اعتراف کرده است.

جالب است که بدانید شیخ خالد الدخیل یک نویسنده عربستانی هم در باره این موضوع گفته است: سخنان وهابیت درباره اوضاع نجد قبل از وهابیت دروغ است!!!

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن