جولانی که برای حفظ حکومت خود تا به حال چندین بار با تلفیق و جدا شدن از گروه‌های مختلف تروریستی از القاعده و جبهه النصره گرفته تا احرارالشام و هیئت تحریر شام سیاست های ضد و نقیضی را از خود نشان داده است این روزها با مشکلات جدیدی مواجه شده است.
بنابر خبرهای غیررسمی که مردم ادلب از آن سخن می‌گویند ۱۸۴ زن به همراه تعداد زیادی کودک شیرخوار که به همراه مادرانشان اسیر شده‌اند در زندان‌های مرکزی ادلب به سر می برند. این آمار بنابر میزان غذایی که به زندان مرکزی ارسال می‌شود محاسبه شده است از همین روی جوانان ادلب در پیامی نیروهای امنیتی جولانی را تهدید کرده و در مقابل حبس زنان و دختران قرار است دست به عملیات بزنند.
 تا به امروز جولانی در مقابل اینگونه اعتراضات بر موضع خود پافشاری کرده و همین امر سبب شده است که نگاه مردم به حکومت وی تیره تر از قبل بشود.
 به نظر می رسد در روزهای آتی درگیری‌ها انفجارها ربایش ها و تنش ها در ادلب بیشتر شود.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن