منبع :  اساس نیوز
نویسنده :  عبا آخوند محمدنژاد

امروزه بسیاری از متفکران وعالمان اسلامی معتقدند که حرکت های تکفیری در دنیا ،با ویژگی های اعتقادی وعملی از جهاتی نوعی بازگشت به دوران جاهلیت عرب است.زیرا بسیاری از خصائص آن  دوران را با خود دارد.

از بارزترین صفات دوران جاهلیت خشونت وقساوت قلب بود. اعراب دوران جاهلی  از کشتن انسانها لذت می بردند وسالیان درازی با جنگ و خون ریزی سرگرم ومشغول بودند.می توان این جنگ و خون ریزی ها را در تفسیر آیه 103 آل عمران مشاهده کرد که میان دو قبیله اوس وخزرج که به جنگ های 120 ساله معروف گشته است .(جامع البیان ج4 ص 46- الدرالمنثور ج2 ص61-تفسیر البغوی ج1 ص 333- فتح لقدیر ج 1 ص369-روح المعانی ج4 ص 19)

همچنین علامه ابن اثیر در تاریخ خود بیش از شصت جنگ مهم در زمان جاهلیت عرب نام می برد که در آن هزاران تن کشته شدند.(کامل ابن اثیر ج1 ص 448-طبع بیروت)جنگ های کوچک وبزرگ تا 1700 جنگ نیز به ثبت رسیده است ( العرب قبل الاسلام ص128) اعراب جاهلی فرزندان خود را با دستان خویش زنده به گور کرده وبه آن افتخار وغرور می کردند.

درقرآن کریم در سوره تکویر خداوند خبر از زنده به گور شدن دختران کوچک می دهد( بای ذنب قتلت ).در تفاسیر زیر داستان هایی از زنده به گور شدن دختران صغیره می آورد.(جامع البیان ج30 ص91-تفسیر طرقبی ج19 ص 233- تفسیر ابن کثیر ج2 ص 186- تقسیر آلوسی ج 30 ص 54- )قیس بن عاصم تمیمی در محضر مبارک پیامبر گفت که من در زمان جاهلیت هشت دخترم را زنده به گور کردم .رسول اکرم به او فرمود که در برابر هر کدامشان یک برده آزاد کن (تقسیر قرطبی ج 19 ص 233)

اعراب قبر را صهر ( داماد) می نامیدند.زیرا دخترانشان را در قبر زنده به گور می کردند . اسلام با شعار وما ارسلناک الا رحمه للعالمین به رحمانیت خدا به مبارزه با این اخلاق زشت پرداخت وبر آن غلبه کرد. ورحمت الهی همه را فرا گرفت.

  پیامبر اسلام که پیغمبر رحمت است، محبت به کودکان وحتی حیوانات ودرختان را نیز سفارش می کرد.ولی تکفیری های عصر حاضر هر روز خون بیگناهان ، اعم از پیر و جوان، مرد وزن ، وحتی کودکان شیر خوار را نیز از دم تیغ می گذرانند وخون آنان را بر زمین می ریزد. هر جا را که بتوانند  به آتش می کشند.

تکفیری ها حتی اعمال زشت و وحشتناکی که در عصر جاهلیت هم معمول نبوده را انجام می دهند.رفتار آنان مصداق بارز آیه ( ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهی کالحجاره او اشد قسوه) (بقره آیه 74)

تکفیری وتندرو های بیگانه با روح اسلام این شعار را سر دادند که "اسلام یعنی خشونت وقتل وکشتار". حرکت های غیر انسانی آنها  منحصر به یک سرزمین یا یک قشر نبود ودر دنیا حمام خون به راه انداختند وهمانند اجدادشان که در طایف ومناطق دیگر در تاریخ گذشته ثبت شده گواه این مدعاست.

جمیل صدوقی زهاوی از علمای بنام وبرجسته اهل سنت عراق در باره حمله وحشیانه وهابیت به شهر سنی نشین طائف می نویسد ( از زشت ترین کارهای آنان در سال 1217 قمری قتل وعام مردم طائف است که بر صغیر و کبیر رحم نکردند .طفل شیر خوار را بر روی سینه مادر سر بریدند وجمعی  که مشغول یاد گیری قرآن بودند را به شهادت رساندند وحتی گروهی که در مسجد به نماز مشغول بودند را به قتل رساندند وکتاب های زیادی را در کوچه وبازار ها پایمال کردند. (الدرالسنیه ص 45)

اعراب جاهلیت از شنیدن حرف حق اباء داشتند وبه همین جهت به همدیگر سفارش می کردند که به هنگام تلاوت قرآن از سوی پیامبر فریاد سر دهند تا کسی سخن آن حضرت را نشنود (فصلت آیه 26) در عصر حاضر نیز کسی حق ندارد در سرزمین حجاز کتابی در پاسخ به شبهات عقاید وهابیت منتشر کند و اگر از کشورهای دیگر نیز کسی کتابی در همین زمینه به آنجا ببرد دستگیر و مجازات می شود.

  در دیدگاه اهل سنت والجماعت تا شخصی یکی از ضروریات دین را انکار نکند از اسلام خارج نمی شود.هیچ مسلمانی ، خدا ، رسول ، وروز قیامت ویا دستورات اسلام را انکار نمی کند. ولی انکار مسایل غیر ضروری که بوسیله اجتهاد صحیح انجام شود ،باعث خروج یک مسلمان از اسلام نمی شود وشخص را شاید گناهکار ویا فاسق بکند.

تکفیری ها احترام مسلمانان را به قبر پیامبر ویا اولیای  خدا را شرک می دانند . در صورتی که هیچ مسلمانی پیامبر ویا اولیای خدا را نمی پرستند.عقاید تکفیری ها مبنی بر اینکه تمام فرقه ی مخالف خودشان را کافر ، مشرک واهل بدعت می دانند واین  خود مخالف قرآن ،سنت ، وعقل وعرف می باشد .

کافر کسی است که منکر توحید ویا رسالت یا امری از ضروریات دین شود. زمانی که تکفیر برتفکروعقل و دانش غالب شود درمساجد بجای صدای تکبیر صدای بمب و انفجار های انتحاری و تکفیر بلند می شود.

آنان تقلید مذاهب فقهی را حرام ومردم را در گمراهی وشرک می دانند .دیگران را از تبعیت فقها وتقلید از آنان ،منع می کنند. آزادی شخصی از تقلید مذاهب فقهی ، نخستین گام در جهت تکفیر است .زیرا شخصی که مقلد نباشد مانند اسب افسار گسیخته ای می شود که هیچ گاه پایبند اصول وقوانین نخواهد شد . پس طبیعی است که اشخاص غیرمقلد بیشتر در معرض تکفیروافراط گرایی قرار خواهند گرفت.

گشوده شدن باب های اجتهاد در عصر حاضر، در ظهور تکفیری ها بی تاثیر نیست .چه بسا اجتهادات جدیدشان بذر تکفیر را کاشتند ، بذری که این روزها به درختی تهدید کننده تبدیل شده است. اما مقلدین مذاهب کمتر دچار تکفیر وافراط گرایی شده اند.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن