ابوبکر بغدادی خلیفه خودخوانده داعش همزمان با عید قربان بیانیه صوتی طولانی ای صادر کرد. شاید شاخص ترین نکته این بیانیه این بود که به سبک بیانیه های سخنگوی مقتول داعش ابومحمد عدنانی تنظیم شده بود.
منبع :  مرکز مطالعات منطقه‌ای تابش https://t.me/tabeshc
نویسنده :  سید یاسر قزوینی حائری

درواقع شاید بتوان گفت که بغدادی در بیانیه های پیشین خود به ویژه در دوران زندگی عدنانی بیشتر به مسائل ایدئولوژیک و امور کلی می پرداخت و در ضمن مسائل میدانی و سیاسی را نیز مد نظر داشت، اما سرشت سخنان عدنانی بیشتر میدانی و مربوط به صحنه های مختلف سیاسی بود. می توان گفت بیانیه اخیر بغدادی ضمن اشاره فراوان به مسائل ایدئولوژیک، مسائل میدانی و سیاسی زیادی را نیز در بر می گیرد. این در حالی است که بیانیه اخیر سخنگوی داعش ابوالحسن مهاجر که چند ماه پیش منتشر شد، بیشتر جنبه ایدئولوژیک داشت و کمتر به مسائل میدانی می پرداخت.

بیانیه اخیر بغدادی از نظر سجع و کوبندگی و حتی برخی تعابیر و طرح مسائل به صورت پرسشی کاملا از سبک عدنانی پیروی می کند، به ویژه در تعابیر آخر که همچون عدنانی دیگربار یاران داعش در خارج از مناطق تحت سیطره داعش را به سبک عدنانی و با سجعی کوبنده به کشتن و زیر گرفتن قربانی ها توسط اتومبیل فرامی خواند.

در این بیانیه صوتی، ابوبکر بغدادی همچنان داعش را در دوران ابتلاء و تمحیص و آزمون تلقی می کند، تا برای نبرد نهایی آماده شود. وی بارها از کم رهرو بودن راه داعش سخن می گوید و جا به جا از اشارات آخرالزمانی بهره می برد، به عنوان نمونه از مخالفان خود با عنوان رویبضه یاد می کند که نشانه ای آخرالزمانی است و حتی تلویحا با به کاربردن برخی واژگان جمله معروف ابومصعب الزرقاوی درباره کشیده شدن آتش عراق به شام و شعله ور شدن جنگ آخرالزمانی دابق گویی با وجود از میان رفتن سیطره داعش بر دابق همچنان خود را داعیه دار جنگ دابق تلقی می کند.

با توجه به وضعیت بد داعش، تقدیر گرایی و تسلیم تقدیر شدن یکی از موضوعاتی است که بغدادی به طور تفصیلی درباره آن سخن می گوید.

بغدادی خیلی بیشتر از مسائل عراق به مسائل شام پرداخته و شکست و سازش گروه های مختلف دیگر را یادآور می شود. وی همچنین آمریکا را در ضعیف ترین دوران خودش تلقی کرده و درگیری هم پیمانان آمریکا از جمله ترکیه با آمریکا را نشانه ای از این ضعف تلقی می کند.

بغدادی تلویحا شکست تحرکات اخیر داعش در بادیه سویداء را پس از تحولات اخیر آن منطقه می پذیرد.

بغدادی همچنین به عربستان سعودی با عنوان آل سلول و دیگر امارت های خلیج فارس با عنوان امارات الرده حمله کرده و عربستانی ها را به براندازی آل سعود به ویژه پس از آغاز طرح های جدید لیبرالیستی سعودی ها فرا می خواند. وی همچنین اردنی ها را به براندازی پادشاه اردن دعوت می کند. وی همچنین عشایر سنی عراق را به عدم توافق با حاکمیت می خواند.

مناطق فعالیت داعش از نگاه بغدادی در این بیانیه، عراق و شام و یمن و سینا و خراسان و لیبی و غرب و وسط آفریقا و سومالی و شرق آسیا و قفقاز و تونس و الجزایر و نجد و حجاز و کشمیر می باشد. وی همچنین دواعش را در مناطق دمشق، برکه (نواحی اطراف حسکه)، خیر (نواحی اطراف دیرالزور)، حلب، ادلب و رقه مخاطب قرار داد تو گویی بر آن است که از وجود دواعش در این مناطق خبر دهد. وی می گوید دواعش تنها در منطقه هجین در نزدیکی البوکمال محاصره نیستند بلکه در مناطق دیگر نیز حضور دارند.

با توجه به اختلافات اخیر بین اعضای داعش، بغدادی بخش هایی از سخنانش را نیز به دعوت دواعش به اتحاد و عدم مخالفت با امیران اختصاص می دهد.

البغدادی در پایان از یاوران رسانه ای داعش می خواهد که خبرهای داعش را جز از الاعلام المرکزی (تبلیغات مرکزی) دریافت نکنند.

در پایان باید گفت که این بیانیه صوتی نشان داد که البغدادی علیرغم تمام خبرها همچنان زنده است و بقایای داعش را رهبری می کند، اشاره تفصیلی او به سوریه و سخنان کلی اش درباره عراق و سخنانش درباره هجین شاید نشان از این باشند که محل استقرار او نیز احتمالا سوریه است.

 

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن