منبع :  اختصاصی سایت الوهابیه
نویسنده :  مجتبی محیطی

در پی وخیم شدن حال شاه سعودی (ملک سلمان)، بن سلمان دستور داد که احمد بن عبدالعزیز برادر کوچکتر شاه سعودی  و محمد بن نایف ولیعهد سابق را به جرم خیانت دستگیر کنند. هنوز مشخص نشده است که آیا شاه سعودی مرده است یا خیر! ولی خبرها حاکی از آن است که گویی شاه سعودی از دنیا رفته است و دستگیری این دو شخص نیز در همین راستا تفسیر می شود.

بر اساس قانونی که ملک عبدالعزیز  وضع کرده بود، باید تا زمانی که فرزندانش زنده باشند به سلطنت برسند، بنابراین طبق قانون پادشاهی، باید پادشاهی به احمد بن عبدالعزیز، برادر کوچک ملک سلمان و آخرین فرزند عبدالعزیز برسد، اما بن سلمان از سالها قبل درصدد بود که به جای پدرش بر تخت سلطنت تکیه زند. در همین راستا بن سلمان، چند سال قبل، محمد بن نایف را از ولیعهدی کنار گذاشت و اکنون با بازداشت عموی خودش، احمد بن عبدالعزیز راه را برای سلطنت هموار کرده است.

نکته ای که قابل توجه است، اینکه بن سلمان، این دو شاهزاده سعودی را به جرم خیانت بازداشت کرده است تا هر کاری که تمایل دارد انجام دهد و هیچ کس حق اعتراض نداشته باشد. در همین راستا شاهزادگان و فرزندان آنان نیز دستگیر شده اند. اکنون احتمال ساقط شدن این دو شاهزاده سعودی به روش جمال خاشقجی وجود دارد.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن