هر ساله بر سیل عظیم زائران حسینی در اربعین امام حسین(ع) افزوده می شود و فرقی ندارد که از چه دین و مذهبی باشند. پیاده‌روی اهل‌سنت و بزرگان آنان در این اجتماع بزرگ زیارتی، نشان از این دارد که امام حسین(ع) اختصاص به شیعه ندارد. اما برخی این مسئله را بر نتابیده و شروع به تشکیک در زیارت گروهی و کاروانی اهل‌سنت کرده و این نوع زیارت را از اختصاصات شیعه می دانند  و می‌گویند پیاده‌روی و تشکیل کاروان برای زیارت قبور اولیای خدا و مزارات درمیان اهل‌سنت ثابت نیست و در گذشته هم نبوده است. این در حالی است که با بررسی منابع و متون دینی اهل‌سنت، به وجود زیارت گروهی توسط پیامبر(ص)، صحابه و بزرگان اهل‌سنت پی‌می‌بریم. نوشتار حاضر در صدد ارائه ادله و شواهد در این زمینه‌ می‌باشد.

آیا اهل سنت2-1.png

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن