دسته بندی
کلیدواژه ها
148  مورد ( صفحه 4 از 15 )
33 . اعتراف محمد جمال الدین قاسمی به شرک ربوبی مشرکین
محمد جمال الدین قاسمي كه يكی از دعوتگران به فکر نجدی و وهابی است در کتاب تفسیر محاسن التاویل به شرک ربوبی مشرکین تصریح کرده است
1399/08/27
40 . شرک ربوبی امتها در قرآن
نه تنها مشرکین عرب، در ربوبیت مشرک بودند؛ بلکه مشرکین زمان انبیاء قبل هم این اشکال را داشتند، آنها هم در ربوبیت مشرک بودند. آیات قرآن به شرک ربوبی قوم عاد، شرک ربوبی نمرود، شرک ربوبی فرعون اشاره کرده ...
1399/07/19
© حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به پایگاه تخصصی وهابیت پژوهی و جریان های سلفی است.