محمد عمر سربازی از علمای بزرگ بلوچستان در کتاب خود «توسل و ندای غیر الله»، ص24 به فتوای رشیداحمد گنگوهی از بزرگان دیوبند که در کتاب «فتاوی رشیدیه»، ص 68 آمده اشاره می کند که:
نداء غیر الله تعالی از دور و در صورتی شرک حقیقی است که غیر الله را عالم و سامع مستقلا اعتقاد کند در غیر این صورت نداء غیر الله شرک نیست.

پس ندای غیر الله، قید استقلال (بدون اذن و اراده الهی و قائم به خود و با در نظر داشتن اعتقاد به ربوبیت خوانده شده) در آن شرط بودِ و در این صورت شرک است و مصداق  «ولَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ» در قرآن می باشد
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن