مشرکين معتقد بودند: خدايان و معبودهايشان داراي قدرت تصرّف إستقلالي و ذاتی هستند. اين معنا را از عبارت های “مِنْ دُون اللهِ” (مواردي كه من دون الله به معنای به جای است) و “مَعَ اللهِ” مي توان فهميد.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن