هر کس جاهل به کفر دولت عثمانی باشد و بین آنان و خروج کنندگان از مسلمین تفاوت نگذارد، معنای لا اله الا الله را ندانسته و اگر اعتقاد به اسلام دولت عثمانی داشته باشد، گناه بزرگی مرتک شده و شک در کفر و شرک کسی است که کافر و مشرک به خداوند است و هر کس به آنان کمک کند، از اسلام خارج شده است.


شیوخ نجدی و وهابی که امروزه داعش را نقد و رد می کنند، بهتر است قبل از آن تفکر خود را نقد و رد کنند! و بدانند که داعش نتیجه تفکر نجدی است.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن