امام و محدث جامعه دار العلوم دیوبند، شیخ خلیل احمد سهارنپوری در کتاب «مباحث فی عقائد اهل السنة» که به نام «المهند علی المفند» معروف و مشهور است، در جواب به این سؤالی دیدگاه علمای دیوبند درباره جهت و مکان دار بودن خداوند متعال چیست؟ چنین پاسخ می دهد:
و اما درباره مسأله جهت و مکان ما هیچگاه اثبات جهت و مکان برای خداوند متعال نکرده و معتقدیم که خداوند از این دو وصف و از تمامی نشانه های حدوث منزه و مبرا می باشد.


 نکته قابل ذکر اینکه محتوای این کتاب توسط 45 تن از علمای دار العلوم دیوبند هندوستان و  همچنین علمای مکه مکرمه، مدینه منوره، جامعه الازهر مصر و علمای شام مورد تأیید قرار گرفته است که در بین صفحات 99 تا 140 از کتاب المهند علی المفند نشر دار الفتح للدرسات والنشر نشر عمان-اردن قابل مشاهده است.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن