نجدی ها ي وهابي با تقسیم امورات به عادی و خارق العاده (ما لا یقدر علیه الا الله) چنین گمان می کنند که اگر کسی افعال خارق العاده را به بشر (انبیاء و اولیاء) نسبت دهد دچار شرک اکبر شده و مخرج از ملت است. در حالی که چنین تقسیم بندی نسبت به امورات و افعال از نظر قرآن باطل و خود شرک به خداوند متعال است.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن