از مجموع روایات نه تنها حیات پیامبر (صلی الله علیه وآله) و اکرام ملائکه بر ایشان در عالم برزخ ثابت است، بلکه برخی اعمال همچون نظر به اعمال امت، نماز خواندن، ارتزاق متناسب با آن عالم، شنیدن سلام اهل دنیا بر ایشان ثابت است، این سلام اگر از نزدیک باشد، خود می‎شنوند واگر از راه دور باشد بواسطه ملائکه شنیده وجواب سلام می‎دهند. 
این اعمال بطور دائم ومستمر ثابت است، در برخی آثار واخبار واصله، گاهی اوقات حضرت رسول (صلی الله علیه وآله) با برخی از افراد امت، اقدام به برخی ارشادات در حال بیداری کردند. اما در حال رؤیا وک شف، امثال این وقائع بی‎حد وشمار است. 
برای کسی این وسوسه نشود که اشتغال پیامبر (صلی الله علیه وآله) در آن واحد چگونه صورت می‎گیرد؛ زیرا روح در عالم برزخ مخصوصا روح مبارک رسول الله (صلی الله علیه وآله) متمایز از ارواح اهل دنیا از وسعت زیادی برخوردار است ولی با این حال ما چیزی که بدون دلیل صحیح ثابت نشده باشد، بدان معتقد نمی‎شویم.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن