رسول الله (صلی الله علیه وآله) فرمودند: «خداوند عزوجل اجساد انبیاء را برای زمین حرام کرده است» یعنی از خوردگی زمین ممانعت کرده؛ زیرا انبیاء در قبورشان زنده‎اند.
طیبی گفت: اگر گفته شود مردن انبیاء مانع عرض اعمال و سماع (شنیدن) مۍشود. جواب می‎دهیم: شکی نیست که حفظ اجساد انبیاء از پوسیدگی، خرق عادت مستمر است، پس همانطورکه خداوند، اجساد را حفظ کرده، پس ممکن است که عرض اعمال و سماع صلوات امت بر ایشان میسر گرداند، پس رسول الله (صلی الله علیه وآله) زنده است ونزد خداوند روزی می‎خورد. و تایید می کند این مطلب را آن چیزی که در حدیث سوم از فصل سوم وارد شده که نبی خداوند زنده و روزی می خورد.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن