دانشمندان مسلمان از ابتدای شکل گیری وهابیت به مقابله با این فرقه انحرافی برخواسته اند. در این گالری اسناد این بخش به همراه ترجمه فارسی متن ارائه می‌گردد.
تصاویر
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن