تاریخ ثبت  1399/10/20
تعداد بازدید  122
منبع :  darulifta-deoband
پرسش

آیا موقع دعا توسل به بزرگان جائز است ؟

پاسخ
آره ! اهل سنت و جماعت  اعتقاد دارند توسل  به بزرگان در دعا جایز و مشروع است. و در آن امکان استجابت دعا بیشتر است با این حال، لازم دانستن وسیله هم صحیح نیست. در کتاب «المهند علی المفند» آمده است:
«عندنا وعند مشایخنا یجوز التوسل فی الدعوات بالأنبیاء والصالحین من الأولیاء والشهداء والصالحین فی حیاتهم وبعد وفاتهم بأن یقول فی دعائه اللهم إنی أتوسل إلیک بفلان أن تجیب دعوتی وتقضی حاجتی إلی غیر ذالک الخ» (المهند علی المفند، ص: ۴)
 همچنین علامه تقی الدین سبکی به طور مفصل در مورد موضوع توسل در کتاب «شفاء السقام» بحث کرده است بویژه صفحاتی زیادی درباره توسل در دعا نوشته است.
برای تفصیل بیشتر، مراجعه کنید به کتاب «تسکین الصدور»، نویسنده: سرفراز خان صفدر:

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن