پرسش

نویسنده : ریاض سهیل

مترجم :سید اعجاز موسوی

تاریخچه و تفاوت های بریلوی و دیوبندی چیست؟

پاسخ

پاسخ

بین دیوبندیه و بریلویه تفاوت های زیادی است و به برخی از آن تفاوت ها مورخ معاصر دکتر مبارک علی در مقاله ای اشاره کرد.

دکتر مبارک علی عقیده دارد که عربستان سعودی نقش مهمی در ترویج فرقه دیوبند داشته است.

اختلافات بین فرقه های بریلوی و دیوبندی در شبه قاره چندین دهه قدمت دارد ، اما از زمان شکل گیری پاکستان شدت یافته است.

منشأ هر دو فرقه از هند است .

طبق یک مطالعه تاریخی ، بریلوی ها از جهاد علیه دولت انگلیس خودداری کردند و تا امروز ادامه دارد.

دکتر مبارک علی مورخ مشهور می گوید که مدرسه دیوبند ده سال پس از جنگ استقلال در سال 1857 تاسیس شد و هدف تاسیس  ابن بود  که   حکومت مغول ها  در هند ازبین رفته بود لذا لازم بود  برای حل مشکلات مسلمانان زمینه ای فراهم شود  و هویت جداگانه خود را حفظ شود

اینها طرفداران احیای اسلام بودند که معتقد بودند بسیاری رسومات در هند داخل ااسلام شدند که باید حذف شود و از آداب و آموزه های ناب اسلامی پیروی شود. این ایده لوژی دیوبند محبوبیت زیادی پیدا کرد و دانشجویان نه تنها از هند بلکه از دیگر کشورهای مسلمان نیز به هند می آمدند.

دکتر مبارک علی توضیح می دهد که فرقه بریلوی خیلی دیرتر ظهور کرد. احمد رضا خان بریلوی ، که از مسلک بریلوی بود ، این مکتب فکری را در حدود سال 1920 تأسیس کرد ، از نظر او نبابد این رسومات از زندگی مسلمانان هند حذف شوند. این رسومات شامل زیارت قبور، طلب حاجت ، ادای نذر ، قرائت فاتحه و اجرای موسیقی بود که دیوبندی ها قبول نداشتند.

به گفته دکتر مبارک علی ، در آن زمان  طرفداران فرقه دیوبند به روستاها و طبقه پایین تعلق داشتند در حالی که طرف داران  فرقه بریلوی به شهرها و طبقه متوسط ​​تعلق داشتند. دکتر مبارک علی ، نویسنده چندین کتاب در مورد تاریخ شبه قاره و نقش سیاسی علمای دین ، ​​می گوید که بین دیوبندی و بریلوی اختلافات شدیدی از زمان قدیم داشتند، اما در دوران در زمان حکومت انگلیسی ها ، آنها علیه یکدیگر تکفیر و  فتوا  می دادند ، به مساجد دیگر نمی رفتند و پشت سر هم نماز نمی خواندند اما یک دیگر را،قتل نمی کردند. و  افراط گرایی پس از تشکیل پاکستان رخ داده و اکنون در حال افزایش است..

دکتر مبارک علی معتقد است که زمینه منطقه ای نیز در این زمینه مهم است. به گفته وی ، بسیاری از مردم خیبرپختونخوا در پاکستان به فرقه دیوبند تعلق دارند. مردم در ان منطقه برای تحصیل به مدارس دیوبند  می رفتند.و  تحصیل کرده های مدارس دیوبند  بر سبک دیوبند در این منطقه مدارس ساختند.

"این منطقه کوهستانی و خشک است. در زندگی او رنگ زیادی وجود ندارد ، بنابر این آنها  بیشتر از ایدئولوژی دیوبند خوشش آمد. در مقابل این در زندگی در فرقه بریلوی ها آثاری زیاد  وجود دارد. آنها همچنین مدیحه سرائی هم  می کنند ، و در جشن ها  غذاهای رنگا رنگ می پزند و مراسم یاد بود برای بزرگان  برگزاردارند.اما دیوبندی ها اصلاً جنبه فرهنگی ندارند و در زندگی  رنگی ندارند. به همین دلیل ، بریلوی دیدشان وسیع است و در حالی که دیوبندی ها تنگ نظرند

به گفته دکتر مبارک علی ، سید احمد شهید ، بنیانگذار جنبش جهاد ، معروف به جنبش محمدیه ، هنگام عزیمت به حج عربستان تحت تأثیر جریان وهابی قرار گرفت.

وی همچنین سعی در ایجاد حکومت اسلامی در منطقه سرحد (خیبرپختونخوا) داشت وی همچنین از طرفداران عقاید وهابیت بود و از هیچ رسوماتی پیروی نمی کرد ، وی در منطقه نفوذ زیادی داشت و مردم تحت تأثیر او قرار گرفته بودند.

مانند بسیاری دیگر از روشنفکران و نویسندگان ، دکتر مبارک علی نیز  بر این عقیده است که عربستان سعودی نقش مهمی در ترویج فرقه دیوبند داشته است. به گفته وی ، اسلام وهابی در دهه 1970 به پاکستان آمده است ، زمانی که ثروت عربستان سعودی پس از تولید نفت شروع به افزایش کرد.

"بریلوی ها هیچ گونه حمایتی از خارج نداشتند. در مقابل ، دیوبندی ها و وهابی ها از حمایت های سعودی ها برخور دار بودند. مدارس و علمای آنها پول زیادی داشتند و عربستان  همراه دیوبندی ها از جنبش اهل حدیث  را هم حمایت زیادی می کردند و سعودی ها  دیوبندی را از نظر مالی و سیاسی قدرتمندتر کرده است . '

به گفته دکتر مبارک علی ، دیوبندی ها از جهاد افغانستان حمایت و نیز شرکت هم  کردند ، اما بریلوی ها از آن حمایت نکردند.

هنگامی که این مسئله  پیش آمد که آیا هند  از دارالحرب است یا دارالاسلام ، بریلوی ها  معتقد بودند  که از آنجا که در هند آزادی مذهبی وجود دارند ، هند دارالحرب نیست. بنابراین ، نه باید از اینجا مهاجرت کرد و نه علیه انگلیس جهاد کرد. امروز هم  بریلوی ها هیچ درگیر  حرکت جهادی شرکت نمی کنند .

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن