تاریخ ثبت  1392/04/16
تعداد بازدید  847
منبع :  کتاب توسل و ارتباط با خدا 27 پرسش و پاسخ / حسین رجبی
پرسش
آيا توسل و شفاعت موجب تجري و جرات بر گناه مي‌شود؟
پاسخ

همان‌گونه که توبه و همچنين ذکر ثواب فراوان براي برخي اعمال در روايات، موجب تجري بر گناه نيست، شفاعت نيز موجب جرات بر گناه نمي‌شود بلکه راه اميد و پيشرفت را براي انسان‌هاي مؤمن باز ميگذارد. توضيح مطلب:

1. خداي بزرگ براي هدايت بشر وحي و عقل را حجت و راهنما قرار داده است. آشكار است که ايمان و عمل به دستورات الهي که از طريق اين دوثابت مي‌شود، رشد و کمال علمي و معنوي را در پي دارد. وحي و عقل، انسان را از آلودگي به گناه، فساد و ظلم بر حذر مي‌دارد، گناه‌کاران را به عذاب دردناک و افراد با تقوا و پرهيزکار را به بهشت جاويد نويد مي‌دهد. ازاين ‌رو عوامل بازدارنده از گناه و فساد در دستورات وحي و عقل وجود دارد.

 2. از آنجا که بشر، معصوم از گناه نيست بلکه از روي سهو و عمد گناهاني را مرتکب مي‌شود، ولي گاهي موفق به توبه مي‌شود و گاه توفيق  پيدا نمي‌كند. اگر راه پذيرش و بازگشت مجدد به سوي تقوا و پاکي بسته شود به‌گونه‌اي که  به سبب ارتکاب  گناه در آتش مخلد و جاويد بماند، در اين صورت راه اميد و پيش رفت را به روي خود بسته مي بيند و باقي عمر خود را در فساد و گناه مي گذراند؛ چون راه نجات را به روي خود بسته مي بيند و خود را  با نخستين گناه جهنمي مي‌بيند. اما اگر راه اميد و نجات باز باشد و به او گفته شود که گناه هر چند بزرگ باشد به جز شرک الهي، راه نجات وجود دارد و اگر موفق به توبه نشود (و شرايط را دارا باشد)مشمول شفاعت قرار خواهد گرفت، اميد مي‌يابد و انگيزه استمرار گناه از او گرفته مي‌شود؛ بنابراين اميد و اميدواري موجب حرکت و تلاش مي‌شود و براي رفع ضعف‌ها و جبران گناهان گذشته تلاش مي‌كند. اگر تيم فوتبال در يک سال در مسابقات  شکست بخورد و بر اين عقيده باشد که به سبب ضعف‌ها و شکست‌هاي قبلي در سال‌هاي آينده نيز شکست خواهد خورد، هيچ‌گونه تلاشي از اين تيم مشاهده نخواهد شد بلکه سکوت، جمود و بي‌اعتمادي بر آنان حاکم خواهد شد. انسان گناه‌کار نيز چنين روحيه‌اي خواهد داشت .

افزون بر اين اگر گناه کار بداند که شفاعت شرايطي دارد و گناهاني نظير تجاوز به ديگران و قتل، مشمول شفاعت قرار نمي‌گيرد، هرگز جرأت بر گناه پيدا نمي‌كند. گفتني است شفاعت پيامبران و اولياي الهي به معناي اين نيست که افراد گناه کار عذاب نشوند بلکه هر کسي که گناهي مرتکب شود تا مشمول شفاعت قرار نگيرد، در برزخ و قيامت به اندازه ظرفيت آن گناه عذاب خواهد شد.                 
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن