منبع :  کتاب شناخت وهابیت حجت الاسلام طبسی.
پرسش

وهابیت در زمان محمد ابن عبدالوهاب و بعد از او به چه شهرهایی حمله کردند؟

پاسخ

 

آغاز اتحاد وهابی- سعودی

محمد بن عبدالوهاب نجدی حنبلی در سال 1157 هجری قمری وارد درعیه شد.

او دعوت خود را با محمد بن سعود حاکم درعیه، در میان گذاشت و همان پیشنهادی را که به عثمان بن احمد بن معمر داده بود، با محمد بن سعود نیز مطرح کرد. با پذیرفته شدن پیشنهاد محمد بن عبدالوهاب توسط محمد بن سعود نخستین هسته اتحاد وهابی – سعودی شکل گرفت.

محمد بن سعود برای یاری محمد بن عبدالوهاب و جنگ با مخالفان توحید با وی بیعت نموده و پیمانی میان آن دو منعقد و مقرر شد:

  1. در صورت  پیروزی محمد بن عبدالوهاب، وی همکاری خود را با محمد بن سعود حفظ کرده و او را ترک نکند.
  2. در گرفتن مالیات از اهالی درعیه با محمد بن سعود همکاری کرده و مانع آن نشود.

 

با پذیرفته شدن مفاد پیمان نامه توسط محمدبن عبدالوهاب و ازدواج عبدالعزیز پسر محمد بن سعود با دختر محمد بن عبدالوهاب ، همکاری میان آن دو از استحکام بیشتری برخوردار شد.

1.عبدالعزیز بن محمد بن سعود ( 1132-1218)

 

عبدالعزیز بن محمد بن سعود، داماد محمد بن عبدالوهاب و فرمانده ی جنگ ها در دوران حکومت پدر، پس از مکر محمد بن سعود، با محمد بن عبدالوهاب. در سال 1179 هجری قمری، جانشین پدر شد و پس از 39 سال حکومت، در سال 1218 هجری قمری در سن 86 سالگی کشته شد .[1]

مهم ترین حوادث و جنایات وهابیها در این سالها عبارت است از :

●حمله به احسا و اشغال آن و قتل و غارت مسلمانان و اموال آنان.

حمله به طائف و قتل و عام مردان و به اسارت بردن زنان و کودکان و سربریدن اطفال شیرخوار و جسارت به قبر عبدالله بن عباس. [2]

 

● لشگر کشی به مکه مکرمه در ماه های حرام و تکرار جنایات طائف در مکه مکرمه و الزام علما بر پذیرفتن عقاید محمد بن عبدالوهاب و تدریس کتاب های وی در مدارس وقطع ارتباط اهالی مکه بامدینه.

●جسارت به پیامبر اکرم و تخریب محل ولادت ایشان، جسارت به حضرت خدیجه و تخریب گنبد و بارگاه آن حضرت، جسارت به صحابه و بزرگان و تخریب ضریح ها، گنبدها و بارگاه ها در مکه.

● همکاری شریف غالب امیر فراری مکه وامیر پاشا حاکم جده و حمله به وهابیت و اخراج آن از مکه مکرمه.

● هجوم وحشانیه به کربلای معلی و جسارت به ضریح مقدس امام حسین  علیه السلام کشتار کودکان و زنان و غارت اموال مسلمانان.

2.سعود بن عبدالعزیز بن محمد بن سعود ( 1163 -1229 ه ق )

سعود بن عبدالعزیز معروف به سعود کبیر، پس از کشته شدن پدرش عبدالعزیز در سال 1218 هجری قمری با حکم امرای وهابی سعود، حکومت رابه دست گرفت و پس از یازده سال حکومت و قتل و غارت و تارج اموال مسلمین در سال 1229 هجری قمری در سن 66سالگی ، بر اثر سرطان در شهر درعیه درگذشت. [3]

در دوران حکومت سعود، نظامیان وهابی سعودی با آرایش جدید و قدرت فزاینده خود، با ارتکاب جنایت متعدد، قلمرو خود را از دریای سرخ تا خلیج فارس گسرتش دادند. مهم ترین حادثه و جنایات این دوران عبارت است از :

● حمله به شهر بصره و اطراف آن و کشتار مسلمین و غارت اموال آنان و تخریب قبور بعضی از صحابه.

محاصره شهر جده، پرکردن چاه ها و قنوات اطراف شهر و کشتار مسلمانان اطراف شهر جده و غارت اموال آنان.

محاصره و اشغال مکه مکرمه و مدینه منوره و غارت اموال کعبه، جلوگیری از ورود حجاج شامی و مصری به حرمین شریفین و تخریب گنبدهای باقی مانده بر روی قبور اولا و صالحان.

یورش های مکرر به نجف اشرف، حله و کربلای معلی و جلوگیری از انجام فریضه حج اهل عراق به مدت هفت سال.

●حمله به شام و قتل عام مسلمانان و غارت اموال آنان  به آتش کشیدن مزارع.

قطع ارتباط تجاری با شام و عراق و مصادره اموال تجار متخلف.

●هجوم علی پاشا والی مصر به حجاز و آزاد سازی حرمین شریفین از دست وهابی ها و محاصره نجد مقر وهابی ها و کشته شدن بسیاری از وهابی ها.

● تشکیل هیات به اصلاح امر به معروف و نهی از منکر برای اجرای عقاید وهابیت.

 

 

 

  زرکلی ، الاعلم، ج4، ٌ27 ، شرح حال عبدالعزیز بن محمد بن سعود.
  محمد  ادیب غالب، من احبارالحجاز و نجد فی تاریخ الجبرتی، ص93.
  زرکلی ، وهابی، الاعلام، ج3، ص90، شرح حال سعود بن عبدالعزیز بن محمد بن سعود.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن