منبع :  داعش:تاریخچه، ساختار، عقاید و افکار/ عبدالمحمد شریفات
پرسش

موضع داعش در قبال شیعیان جگونه ارزیابی می شود؟

پاسخ

القاعده عراق از ابتدا دیدگاه مثبتی نسبت به شیعیان نداشته است و هجوم و بی حرمتی این گروه تروریستی روز به روز بر علیه شیعه افزون تر می شد. شاید بتوان عامل اصلی آن را در تربیت زرقاوی توسط ابو محمد مقدسی(عاصم برقاوی)جستجو کرد زیرا وی تربیت یافته دانشگاه های عربستان سعودی است و عربستان سعودی از طلای داران مبارزه با تشیع شمرده می شود. دومین عامل دشمنی را می توان در متون رهبران سلفی رادیکال جستجو کرد هرآنچه امروز در محافل عمومی و خصوصی در مورد تشیع گفته می شود همه ان ریشه در گفتار ابن تیمیه دارد و کتب ابن تیمیه بخصوص منهاج السنه سرریز از مطالبی است که در ذم تشیع و مذهب حقه اهل بیت (ع) است.برای نمونه به چند مورد که خود سلفی ارهابی (جهادی) در کلام و نوشته های خود به ان اشاره کرده اند بیان می کنیم:

1.«اتفق أهل العلم بالنقل والروایة والإسناد، علی إن الرافضة أکذب الطوائف والکذب فیهم قدیم، ولهذا کان أئمة الإسلام یعلمون امتیازهم بکثرة الکذب».[1](اهل حدیث (اهل علم به نقل وروایت و اسناد)اتفاق نظر دارند که روافض دورغگو ترین طوائف و دروغگویی در انان قدیمی است و ائمه­ی ما آنها را به کثرت دروغگویی می شناسند و به همین صفت از بقیه فرق تمییز می دهند.

2.«أَنَّ الرَّافِضَةَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ قَدْحًا وَطَعْنًا فِی أَهْلِ الْبَیتِ، وَأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِینَ عَادَوْا أَهْلَ الْبَیتِ فِی نَفْسِ الْأَمْرِ، وَنَسَبُوهُمْ إِلَی أَعْظَمِ الْمُنْکرًاتِ الَّتِی مَنْ فَعَلَهَا کانَ مِنَ الْکفَّارِ، وَلَیسَ هَذَا بِبِدْعٍ مِنْ جَهْلِ الرَّافِضَةِ وَحَمَاقَاتِهِمْ.».[2] رافضه از بزرگترین گروهی هستند که به اهل بیت (ع) طعنه وارد می کنند و انان کسانی هستند که با اهل بیت (ع) دشمنی نمودند. و اهل بیت را بزرگترین منکر ها نسبت داده اند که شخص با ارتکاب انها در زمره کفار شمرده می شود و چنین اموری از رافضه بعید نبوده و چیز جدیدی نیست و از جهل و حماقت انان سرچشمه می گیرد.

وموارد متعدد دیگر که مجالی برای بیان همه انها نیست[3]

روشن است که اساس فکری و اعتقادی همه گروه های ارهابی (جهادی) به ابن تیمیه بر می گردد و کمتر جایی در کلام بزرگان سلفی ارهابی پیدا می شود که مطلبی را بر زبان بیاورند و به کلام ابن تیمیه استناد نکنند.ترویست های جهادی عموما در استنادات شان در کنار روایتی از پیامبر (ص) به کلام ابن تیمیه استناد می کنند و اگر خوش بین باشم و بگوئیم که ابن تیمیه را اولین شخص بعد از پیامبر (ص) می دانند - البته از کلام و گفتار انها هویدا است- اغراق نکرده ام.

در یک گفتگوی خبری که توسط ابو الیمان بغدادی با ابو مصعب زرقاوی که بخش خبری "سازمان القاعدة فی بلاد الرافدین"انجام داد و در سایت منبر التوحید و الجهاد تحت عنوان حوار مع الشیخ الزرقاوی منتشر شده است زرقاوی از میزان تاثیر پذیری اش از بزرگان سلفی رادیکالی و دیدگاه کلی اش نسبت به تشیع پرده بر می دارد:

«روافض[4](شیعه اثنی عشری) طایفه­ی خبیثی است که از دین اسلام خارج شده است و برای جنگ و مبارزه با اهل سنت شکل یافته است.. .رافض (شیعه )غیر از اهل سنت، هیچ گروهی را دشمن نمی داند و اهل سنت را تنها دشمن حقیقی خود می دانند. »[5]

زرقاوی در مورد ریشه و تاریخ پیدایش شیعه می گوید:

«اگر به موسس ان برگردیم خواهیم دید یهودی بوده است و لذا ارتباط و علاقه شان به اسلافشان از یهود مشخص می گردد. وی معتقد است که در طول تاریخ، هیچ کس به اندازه راوفض با اسلام دشمنی نکرده است و به هیچ وقت با یهود ونصاری دشمنی نکردند و دلیل ان این است که موسس مذهب تشیع یهودی مذهب است.

و یک سری سناریو هایی و توافقاتی انجام دادند که برای مسلمان تظاهر کنند با یهود دشمن هستند والبته به دنبال مقبولیت پیدا کردن در اوساط اهل سنت هستند و سپس از طریق ان به اسلام ضربه بزنند و انچه بدان تظاهر می کنند و امریکا را شیطان بزرگ می شمارند برای فریب دادن مردم ضعیف العقل است».[6]

زرقاوی درباره عمکرد شیعه می گوید:

قتل عامی که شیعه در حق اهل سنت انجام داد از قتل عامی که در اندلس توسط حاکمان ان صورت گرفت به مراتب بالاتر بوده است. و قبور دست جمعی که توسط صدام درحق شیعه صورت گرفت و عموم جرایم صدام درحق انها در طول 30 سال به یکدهم جرایم روافض درطول سه سال پیش نمی رسد:«إن المقابر الجماعیة التی اقترفها صدام وعموم جرائمه خلال ثلاثة عقود لا تعدل عشر ما فعله الرافضة خلال السنوات الثلاث الفائتات.»

زرقاوی معتقد است که خطر شیعه از خطر امریکا بیشتر است و اگر بر عراق مسلط شوند وضعیت اهل سنت عراق وخیم تر خواهد شد زیرا انها به دنبال پیاده کردن نقشه و طرح صفوی ها در عراق هستند.

زرقاوی شیعه را گروهی خیانت کار قلمداد می کند و می گوید این اولین بار نیست که با دشمن اشغالگر وارد بغداد می شوند بلکه قبل از آن ابن علقمی زمینه را برای دخول تاتار ها مهیا نمود و با تضعیف و منحل نمود ارتش خلیفه وقت و مقروض نمودن آن فراهم کرد. مورخان در کشتار مردم بیان کرده اند که قتل عامی که توسط تاتار ها صورت گرفت بیش از یک میلیون بود وعامل اصلی آن خیانت وزیر خلیفه ابن علقمی بود. [7]

زرقاوی شیعیان را به افعی تشبیه کرده است وی در این مورد می گوید: فرض کنید یک مار افعی در منزلتان وجود داشته باشد و از مکان اختفاء ان اطلاعی نداشته باشید آیا در کمد یا زیر فرش مخفی است؟ نمی دانیم کجاست و لی می دانیم که هرلحظه احتمال خروجش از مکان مخفی ونیش زدن آن است لذا بر ما وجب است که دنبال ان در خانه بگردید و سپس سر ان را قطع کنید تا اینکه از شر آن در امان شوی. این وضعیت ما با رافضه همین است.

زرقاوی در کتاب هل اتاک حدیث الشیعه شیعه را اینگونه معرفی می کند:

«والرفض أساساً یقوم علی الإشراک بالله وتعبید الخلق لغیر الله توسلاً وتضرعاً وتألیهاً, کما یقوم علی رفض الکتاب بدعوی تحریفه بالنقصان والزیادة فیه, وعلی رفض سنة النبی صلی الله علیه وسلم, ولا سیما صحیحها بتکذیب وتخوین من نقلها لنا وهم أشراف الأمة وأخص صحابته حتی رفضوا أصح کتب الأحادیث التی تلقتها الأمة بالقبول, لما کان رواتها من أشد الناس حرصاً وتوثقاً عمن ینقلونها عنهم, وعلی رأس هذه الکتب صحیحا البخاری ومسلم»[8].(رفض در حقیقت بر شرک به خداوند و پرستش غیر خدا، توسل و تضرع بغیر خدا و اله قرار دادن بنده خدا استوار است.همانگونه که حقیقت رفض بر ثبوت تحریف (نقصان و زیاده )در قرآن کریم و کنار گذاشتن سنت پیامبر (ص) بخصوص صحیحین (بخاری و مسلم) قائم است و معتقد به دروغگو و خائن بودن ناقلان روایات که شریفترین اشخاص امت اند تا جائی که صحیح ترین کتب روائی که در راس انها بخاری ومسلم هستند و امت انها را تلقی به قبول کرده است را کنار گذاشته اند).

وی در ادامه می نویسد: «کما یقوم دینهم علی رفض إمامة وخلافة من أجمع الناس حینها علی إمامته وخلافته, الذین نعتهم رسول الله صلی الله علیه وسلم بالراشدین, وحض علی التمسک بسنتهم بل وقرنها بالتمسک بسنته,.. ».[9](همچنین دین شیعه اثنی عشری بر رفض امامت و خلافت کسی که مردم بر امامت و خلافت انها اجماع نموده اند و پیامبر انها را خلفاء راشدین توصیف نموده است و مردم بر تبعیت از سنت انها تشویق نموده است و سنت انها را قرین سنت خود شمرده است.. ...)

ممکن است این سوال مطرح گردد که منظور زرقاوی گروه خاصی از شیعیان است انهم مخصوص عراق است نه عموم شیعیان که دردیگر کشور های اسلامی زندگی می کنند؟

در جواهیم گفت که دیدگاه زرقاوی برگرفته از سلف خود[10] که معروفترین انها ابن تیمیه است و همان دیدگاه را قبول کرده است وی روافض را بر شیعیان کنونی تطبیق می کند و می گوید: « انتبه إلی أن الشیعة الیوم کلهم روافض، بل حتی المذهب الزیدی درس وانقرض وفی الیمن أصبحوا روافض اثنی عشریة.»(بدان که شعیان امروزه همه در زمره رافضان به حساب می آیند بلکه حتی مذهب زیدی در یمن از بین رفته است و زیدیه ها روافض اثنی عشری شده اند). لذا این حکم اختصاص به گروه خاصی ندارد بلکه همه شیعیان را شامل می شود کما اینکه مکان خاصی را مد نظر ندارد بلکه شیعیان داخل و خارج عراق را دشمن ترین دشمنان اسلام می شمارد.[11]

کما اینکه القاعده عراق و رهبران ان بخصوص زرقاوی دیدگاه بسیار منفی نسبت به ایران دارند«هذه إیران ما قامت ثورتها إلا علی إعلان الحرب علی "الشیطان الأکبر"، ولما حان وقت محاربة "الشیطان الأکبر" تحالفت معه، وجعلت من نفسها مداساً لغزو أفغانستان وتثبیت أرکان "الشیطان الأکبر" فی العراق».انقلاب ایران براساس اعلام جنگ با شیطان بزرگ برپا شد اما هنگامی که وقت مبارزه با شیطان بزرگ رسید با ان هم پیمان شد و مسیر را برای حمله به افغانستان باز کرد و در عراق شیطان بزرگ را در تثبیت جایگاهش یاری نمود.

بنابراین زرقاوی معتقد است که روافض (شیعیان اثنی عشری) خیانکار هستند و انان همان نیزه ای که توسط یهود بر کمر امت اسلامی زده خواهد شد و دشمن ترین دشمنان اسلام شمرده می شوند و مثل انها مثل افعی مخفی در خانه است که نباید نسبت به ان بی تفاوت شد بلکه دنبال ان گشت و سر ان را قطع نمود لذا شعار داعشی امروزه در مورد عموم شیعیان و بخصوص شیعیان ایران همین آیه که در مورد مشرکین نازل شده است« وَاقْتُلُوهُمْ حَیثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ»[12]

و دین انها بر تقیه ودروغ بنا شده است.بهمین جهت جنگ تمام عیاری بر انها شروع کردیم.[13]

زرقاوی حکومت اسلامی ایران را حکومت صفوی خطاب می کند و ان را متهم به دشمنی با اسلام میکند که جهت ضربه زدن به اسلام برنامه ها و نقشه هایی دارد و می بایست حقیقت ان برای مسلمانان بیان نمود تا از گسترش ان در کشوری های عربی جلوگیری شود و پیش غراول دولت صفوی دولت مالکی است که می بایست ان را از بین برد تا زمینه نفوذ ان در عراق از بین رود.

برای مطالعه بیشتر می توانید به کتاب زرقاوی تحت عنوان «هل اتاک حدیث الرافضه»و همچنین کتاب « الشیعه الروافض طائفه شرک و ردة»که نویسند ان عبدالمنعم مصطفی حلیمه معروف ابو بصیر طرطوسی است[14].رجوع شود در این کتاب نویسند به هفت دلیل شیعه را مشرک و مرتد معرفی می کند ومعتقد یکی از ان هفت چیز در تکفیر و ارتداد شیعه کافی است.

در واقع انچه امروزه زرقاوی و امثال ان در عراق ودیگر کشور های اسلامی مرتکب می شوند چیز جدیدی نیست بلکه ریشه در نوشته ها و گفتار ابن تیمیه دارند و از شعار انها که عبارت از« قوام الدین بکتاب یهدی و سیف ینصر »گرفته شده است تا رافضه شمردن شیعه و حکم به شرک دادن به انها تا موارد متعدد دیگر. همه وهمه متاثر از

افکار و اعتقادات ابن تیمیه است کما اینکه وی متاثر از امویان بود در قرن دوازدهم محمد بن عبدالوهاب گمراه انها را احیاء کرد و با کمک محمد بن سعود و بر اساس توافقی که بین ان دو صورت گرفت، عملی کرد. اکنون داعش زائیده جریان منفور سلفی تکفیری وهابی با گرایشی تند تر و خطرناکتر است و می توان گفت که داعش نسخه دیگر سلفی تکفیری (وهابیت) با کمی تغییرات است.البته مساله اتهام مسلمانان به شرک اختصاص به شیعه ندارد و در نگاه داعشی ها اشاعره و متصوفه و دیگر فرق دیگر از این حکم مستثنی نیستند.زیرا مبنای اعتقادی اهل حدیث و به عبارت دیگر سلفی ها و بخصوص سلفی های تکفیری این است فرقه ناجیه فقط بر انها منطبق می گرددو مابقی مسلمانان فرق ضاله هستند و بر همین اساس هرانچه با معتقدات انها که از سلف خود (ابن تیمیه، محمد عبدالوهاب، میراث علمای این مدرسه از قبیل ابن عثمین، محمد بن ابراهیم،.. ...)به ارث برده اند مخالف باشد.شرک و ارتداد شمرده و پیروان ان گمراه و در آتش جهنم مخلد­اند.

یکی از صفات پست سلفی های تکفیری این است که برای خارج کردن مخالف خود از صحنه آن را به شرک کفر، ارتداد،خیانت، دروغگویی، و بزرگان و موسسین مذهب مخالف را به یهود و نصاری نسبت می دهند و به عبارت دیگر تروریست های سلفی، بزرگان را ترور شخصی و شخصیتی می کنند و نمونه ملموس ان را می توان در برخورد برحق اهل بیت (ع) دانست. انان بزرگ وموسس مذهب حقه اهل بیت (ع) را یهودی مذهب می دانند و اسطوره ای به نام ابن سبا را به شیعه منسوب می کنند تا اصل مذهب اهل بیت (ع) را زیر سوال ببرند در حالی مساله شیعه به زمان پیامبر اکرم (ص) بر می گردد و عده ای در زمان حیات پیامبر (ص) به شعیه معروف بودند در روایتی از پیامبر (ص) خطاب به امیر المومنین علی بن ابی طالب و شیعیانش می فرماید « هذا وشیعته هم الفائزون یوم القیامة»[15].نبی مکرم اسلام به امیر المؤمنین نگاه کرد و فرمود: این علی و شیعیانش جزء رستگاران در قیامت هستند.»و روایات دیگر که به همین یک مورد اکتفا می کنیم.[16]

یکی از واژه هایی که نیاز به ریشه یابی و تحقیق دارد، ودر متون سلفی های رادیکال پرکاربرد است و معمولا بر شیعیان و پیروان مذهب حقه اهل بیت (ع)تطبیق می کنند و در متون ابن تیمیه و عبدالوهاب و د اعشی های تروریست بدان تصریح شده است لفظ رفض و رافضی است. در طول تاریخ، گروه ها و فرقه های اسلامی برای کوبیدن و از صحنه بیرون کردن گروه مخالف خود، همواره از القاب ناپسند و ناشایست استفاده می کرده اند و متأسفانه عدم آگاهی توده های مردم در عصر اموی و وجود سیاست های خاص حاکمان بر این مسأله دامن زده است. رفض و رافضی از جمله چنین القابی است که برخی از نویسندگان آن را به شیعه امامیه نسبت داده اند.

رفض در لغت به معنای ترک و رها کردن چیزی است: «رفضته ای ترکته»؛ رها کننده چیزی را رفض گویند اما در مورد معنای اصطلاحی و وجوه استعمال این واژه بین اهل کلام اختلاف شده است.:

1.علی بن اسماعیل اشعری «مقالات الإسلامیین» در مورد شیعه و اصناف ان می نویسد:

«شیعه بر چند صنف است و همه انها رافضه اند و دلیل این نامگذاری (رافضه)این است که امامت ابوبکر و عمر را رد کردند در حالی که معتقدند پیامبر اکرم (ص) نص صریحی بر خلیفه بعد خود علی بن ابی طالب کرده است و خلافت را به طور علنی مطرح کردند و صحابه بعد ان به خاطر عدم تبعیت گمراه شدند و امات تنها با نص و مشخص می گردد و توقیفی است»[17]

  1. ابن أثیر در کتاب النهایه در معنای اصطلاحی شیعه می نویسد:

اسم شیعه غلبه پیدا کرده بر کسانی که ادعا می کنند ولایت علی بن ابی طالب رضی الله عنه و اهل بیت ان را قبول کند واز انها تبعیت نماید بگونه ای که اسم خاص ومشخصی شده است و هنگامی که شخص بگوید شیعه ام از گفته او معلوم وشناخته می شود که ان شخص از شیعیان و مذهب شیعه است»[18]

3.متاسفانه برخی سلفیان رافضه را به عمد به معنای رفض از اسلام تعبیر می کنند و تنها هدفشان اتهام شیعه به کفر و خارج نمودن انها از دائره اسلام است که ابومصعب زرقاوی از این گروه به حساب می آید.

اما انچه مسلم است اهل حدیث و به عبارت دیگر سلفی ها در قرن هشتم به بعد کلمه رفض را بر شیعه منطبق نموده اند برای نمونه به چند مثال اشاره می کنیم:

1.ابن تیمیه معتقد است که شیعه به دو گروه تقسیم می گردد رافضه و زیدیه و انقسام ان در زمان خروج زید شهید بوجود آمد:

«شیعه از زمان خروج زید بن علی به دو گروه رافضی و زیدی تقسیم گردید زیرا زمانی که از ایشان در مورد رحمت فرستادن بر ابوبکرو عمر سوال شد بران دو رحمت فرستاد واین سبب شد که گروهی او را ترک کنند زید به انها گفت ما را ترک کردید! از ان وقت رافضه نامیده شدند لذا دلیل اشتهار انها به رافضه به خاطر ترک« زید»بوده است و هرکس از شیعیان که و را ترک نکرد به جهت انتساب به ان زیدیه نامیده شد».[19]

2.ابن حجر عسقلانی در مورد لفظ تشیع و رافضه می نویسد: تشیع در عرف متقدمین عبارت از اعتقاد بر مقدم داشتن علی بر عثمان و این که علی در جنگ هایش درست عمل کرده است و مخالفان انها خطاکارند با اعتقاد بر تفضیل شیخین و افضلیت انهاست... اما تشیع در عرف متاخرین عبارت از رفض محض است».[20]

متاسفانه عداوة گروه های سلفی رادیکالی در زمان حاضر نسبت به مذهب حقه اهل بیت به مراتب شدیدتر شده است و اگر در زمانی گروهی به خاطر گرایش به امویین و دستگاه خلافت شیعه را رافضی خطاب می کردند در قرن دوازدهم به بعد توسط محمد بن عبدالوهاب با تحت تاثیر قرار گرفتن از ابن تیمیه شیعیان مظلوم را به جرم تبعیت از مذهب اهل بیت رافضی مشرک خطاب می کردند و امروزه گرو های تروریستی سلفی رادیکالی مانند داعش و النصره.. شیعه را رافضی مشرک مرتد خطاب می کنند و بی شک این همان میراث شوم ابن تیمیه و عبدالوهاب است که با سیاست استعمار گران مدرن آمیخته شده است تا اسلام حقیقی را خدشه دارنماید.و مذهب برحق اهل بیت (ع) را با اتهام به رافضی، مشرک، مرتد از صحنه خارج نمایند.

و باتوجه به مطالب فوق مشخص گردید که هرکس چینین اعتقاداتی داشته باشد متمهم به چنین القابی خواهد شد و طبیعتا اگر شیعه بتواند برای خود یک کشوری داشته باشد که از اسلام در قبال این گروه های رادیکال منحرف و اربابان استمارگر دفاع نماید طبیعی است که هجمه به آن و مقدساتش بیشتر خواهد شد و مصداق روشن ان هم اکنون است ایران اسلامی از چند طرف مورد هجمه قرار گرفته شده است و با نسبت دادن القابی همچون صفوی، رافضی، مشرک، مرتد و دیگر عناوین به زعم خود می خواهند وجه ان را در بین کشور های اسلامی و جهان تخریب نمایند.غافل از اینکه خداوند در قران در مورد چنین گروه ها فرمود است: « وَمَکرُوا وَمَکرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَیرُ الْمَاکرِینَ»[21]

پی نوشت ها

 [1]- منهاج السنة النبوية (1/ 59)

[2]- منهاج السنة النبوية (7/ 408)

[3]- «وَالرَّافِضَةُ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ إِظْهَارًا لِمَوَدَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَلَا يُظْهِرُ أَحَدُهُمْ دِينَهُ، حَتَّى إِنَّهُمْ يَحْفَظُونَ مِنْ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، وَالْقَصَائِدِ الَّتِي فِي مَدْحِهِمْ، وَهِجَاءِ الرَّافِضَةِ مَا يَتَوَدَّدُونَ بِهِ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ، وَلَا يُظْهِرُ أَحَدُهُمْ دِينَهُ، كَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يُظْهِرُونَ دِينَهُمْ لِلْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ. فَعُلِمَ أَنَّهُمْ مِنْ أَبْعَدِ النَّاسِ عَنِ الْعَمَلِ بِهَذِهِ الْآيَةِ.وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً}. منهاج السنة النبوية (6/ 423)

[4]-( ألا وهو أننا حين نطلق لفظ الرافضة؛ فإنما نريد بهم السواد الأعظم الموجود منهم في هذه الأيام، ألا وهم الشيعة الجعفرية الإثني عشرية).ابو مصعب الزرقاوي ،هل اتاک حديث الشيعه ،ص 1.

[5]- الرافضة طائفة خبيثة خرجت عن الإسلام وعليه، وأُسست لمحاربة أهل السنة والجماعة، فهم يعتقدون أن أهل السنة هم من اغتصب الخلافة من أهل البيت، بدءً من الخلفاء الثلاثة ومروراً ببني أُمية - الذين هم أهل السنة عند أهل الرافضة - وبالتالي فلا عدو للرافضة غير أهل السنة، وهم العدوّ الحقيقي والوحيد لهم. http://www.tawhed.ws/a?a=ieai4cxy الحوار مع الشيخ ابو مصعب الزرقاوي

[6]-http://www.tawhed.ws/a?a=ieai4cxy الحوار مع الشيخ ابو مصعب الزرقاوي؛«وهذان الأمران هما المنهج والخطة الأساسية التي قام عليهما دين الرفض منذ بداية نشأته وتأسيسه على يد اليهودي المعروف "عبد الله بن سبأ"، الذي لم يجد أفضل ولا أجدى من التستر بلباس التشيع والتشيع بحب آل البيت بعد أن أظهر الإسلام وأبطن الكفر والدسيسة لهذا الدين». ابو مصعب الزرقاوي ،هل اتاک حديث الشيعه ،ص 4.

[7]- إن خيانات الروافض معروفة ومواقفهم المخزية مشهورة، وهذه ليست المرة الأولى التي يدخلون فيها بغداد مع العدوّ الغازي، بل قبل ذلك ابن العلقمي هيأ للتتار الدخول إلى بغداد بعد أن سرح الكثير من الجيش وأضعف جيش الخليفة وأثقله بالديون، فوطّأ للتتار، وحصل ما حصل لأهل السنة، وكانت المجازر - كما ذكر المؤرخون - تفوق المليوني قتيلا في بغداد، جراء خيانة الوزير ابن العلقمي.همان

[8]-هل اتاک حديث الشيعه ،ابو مصعب زرقاوي ،ص 2.

[9]-همان ،ص3.

[10]- ومما استفيض من أقوال السلف في الحكم بكفرهم: لإمام أحمد، الخلال ، الإمام البخاري، الإمام بن حزم، شيخ الإسلام بن تيمية.هل اتاک حديث الشيعه ، زرقاوي ،ص8.

[11]-«أن الرافضة هم أعدى أعداء الإسلام، سواءً في العراق أو في غيره، ونحن نعلم أن هؤلاء عندهم مخططات خبيثة ويتعاملون بالتقية.هل اتاک حديث الشيعه ،ابو مصعب زرقاوي ،ص 1.

[12]-بقره :191-192.

[13]- ولهذا أعلنا الحرب الشاملة على الرافضة .همان

[14]- عبدالمنعم حليمه معروف به ابو بصير طرطوسي در سوم اکتبر 1959 در طرطوس به دنيا آمد و بعدها با زني اهل فلسطين ازدواج نمود و از او داراي 4 فرزند شد. در خانواده‌اي سلفي رشد کرد و دائما هم به عقايد «جهادي» خود که از کودکي همراهش بوده است، مي‌بالد. وي هم اکنون از نظريه پردازان سلفيت جهادي به حساب مي آيد .و براي تبليغ افکار وعقايد سايت به نام موقع عبدالمنعم حليمه (ابو بصير طرطوسي )به راه انداخته است و کتاب و مقالات زيادي در نشر و تائيد جهاد و سلفيت جهادي نگاشته است. http://www.abubaseer.bizland.com/taarif.htm

 [15]- حاکم حسکاني در شواهد التنزيل ، ج2 ، ص 468

[16]- ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺍِﺑْﻦ ﺣُﻤَﻴْﺪ , ﻗَﺎﻝَ : ﺛﻨﺎ ﻋِﻴﺴَﻰ ﺑْﻦ ﻓَﺮْﻗَﺪ , ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﺍﻟْﺠَﺎﺭُﻭﺩ , ﻋَﻦْ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﺑْﻦ ﻋَﻠِﻲّ { ﺃُﻭﻟَﺌِﻚَ ﻫُﻢْ ﺧَﻴْﺮ ﺍﻟْﺒَﺮِﻳَّﺔ } ﻓَﻘَﺎﻝَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ : " ﺃَﻧْﺖَ ﻳَﺎ ﻋَﻠِﻲّ ﻭَ ﺷِﻴﻌَﺘﻚ "

[17]- الشيعة يجمعها ثلاثة أصناف وهم الرافضة وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر وهم مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه وأظهر ذلك وأعلنه وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف. علي بن اسماعيل اشعري ،مقالات الإسلاميين، ص 16.

[18]-«قد غلب هذا الاسم على كل من يزعم (؟) . أنه يتولى علياً رضي الله عنه وأهل بيته حتى صار لهم اسماً خاصاً فإذا قيل من الشيعة عرف أنه منهم وفي مذهب الشيعة كذا أي عندهم »

[19]-«وَمِنْ زَمَنِ خُرُوجِ زَيْدٍ افْتَرَقَتِ الشِّيعَةُ إِلَى رَافِضَةٍ، وَزَيْدِيَّةٍ، فَإِنَّهُ لَمَّا سُئِلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَتَرَحَّمَ عَلَيْهِمَا رَفَضَهُ قَوْمٌ، فَقَالَ. لَهُمْ: رَفَضْتُمُونِي، فَسُمُّوا رَافِضَةً لِرَفْضِهِمْ إِيَّاهُ، وَسُمِّيَ مَنْ لَمْ يَرْفُضْهُ مِنَ الشِّيعَةِ زَيْدِيًّا؛ لِانْتِسَابِهِمْ إِلَيْهِ» منهاج السنة النبوية (1/ 35)

[20]-«فالتشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان, وأن عليا كان مصيبا في حروبه وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما,...أما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض» تهذيب التهذيب (1/ 94)

[21]-آل عمران :54.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن