منبع :  منبع : مجله سراج منیر شماره 28 نويسنده : حمیدرضا غلامی‌نژاد
پرسش

مفهوم اسلام در نگاه وهابیان به چه صورت می باشد؟

وهابیان به اسلام ظاهری و آثاری که بر آن مترتب است هیچ اعتقادی ندارند و برای کسی که شهادتین را بر زبان جاری می‌کند، اعتباری قائل نیستند؛[1]مگر اینکه این شهادتِ وی، مقیّد به اموری گردد. محمد بن عبدالوهاب می‌گوید: «این توحید الوهی است که سبب ورود به اسلام می‌شود و صِرف شهادتین کافی نیست [2] بن‌باز، مفتی وهابیان، نیز برای ورود به اسلام شرایطی را مطرح می‌کند که به‌خوبی نشان می‌دهد شهادتین را برای مسلمان شدن کافی نمی‌داند و عمل را برای تحقق اسلام لازم می‌داند[3]

 

پاسخ

با نگاهی به سیره و روش پیامبر اکرم ص  روشن می‌شود که ایشان شهادتین را سبب نجات جان و مال افراد می‌دانستند و اگر کسی به مسلمانی تعدی می‌کرد، به‌شدت با فرد خاطی برخورد می‌کردند. احمد زینی دَحلان می‌نویسد:

وهابیان با حرف زور درصددِ آن هستند تا هوای نفسانیِ خود را به شریعت منتسب کنند؛ زیرا پیامبر- هیچ‌گاه برای مسلمان شدنِ کافران، شرطی مانند التزام به توحید الوهی را وضع نکردند و شهادتین را برای اسلام‌آوردن کافی می‌دانستند[4]

برخی مواردی که دراین‌باره در کتاب‌های صحیحِ اهل‌سنت آورده شده است، عبارت‌اند از:

. در صحیح مسلم از قول اسامه نقل شده است:

در یکی از جنگ‌ها به یکی از کفار برخورد کردم و او شهادتین را به زبان آورد. با وجود این، با نیزۀ خود او را کشتم. پیامبر- بعد از اطلاع از این جریان مرا بارها سرزنش کردند که چرا در حالی که شهادتین را بر زبان جاری نموده بود، به او تعرض کردم[5]

ملاحظه می‌شود که حرفی از توحید الوهی یا اینکه اسلامِ آن فردْ واقعی است یا خیر، در میان نیست.

 در صحیح مسلم آمده است:

در روز جنگ خیبر، پیامبر اکرم- عَلَم را به دستِ علی [%] دادند و به ایشان فرمودند: «با دشمن به پیکار بپرداز تا زمانی که شهادتین را بر زبان جاری کنند؛ ولی بعد از اقرار به توحید و رسالت، جان و اموالِ آنها محفوظ است. اما از اینکه این اقرار واقعی است یا نه، خداوند آگاه است و حساب آنها با خداست[6]

 پیامبر اکرم ص به مقداد، صحابیِ جلیل‌القدرِ خود، فرمودند:

اگر کافر حربی دست تو را قطع کرد و سپس شهادتین را بر زبان جاری نمود، حق نداری به او تعرّض کنی و اگر چنین کنی، همانا تو به‌منزلۀ کافر حربی، و او به‌منزلۀ مسلمان خواهد بود[7]

بنابراین «اقرار زبانی» و «اسلام ظاهری» دارای فواید و آثاری است که از جملۀ این آثار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

.1 نشانه‌ای است تا دانسته شود که فردِ اقرارکننده، از شرک برائت جسته، و به محدودۀ اسلام و توحید وارد شده است.

.2 انسان با این اقرار به جرگۀ مسلمانان وارد شده است و احکام مسلمانان مثل ارث، نکاح و کفن‌ودفن به‌سبک مسلمانان، دربارۀ وی جاری خواهد شد.

[1] ابن‌بادیس، عبدالحمید، العقائد الإسلامیة، ص45.

[2] ابن عبدالوهاب، محمد، الرسائل الشخصیة، ص65.

[3] بن‌باز، عبدالعزیز بن عبدالله، فتاوى نور على الدرب، ج1، ص53 و 59.

[4] دحلان، احمد زینی، الدرر السنیة في الرد علی الوهابیة، ص38.

[5] نیشابورى، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، باب تحریم قتل الکافر بعد أن قال لا إله إلا الله، ج1، ص96.

[6] همان، ج4، ص1871.

[7] بخارى، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاري، ج5، ص85

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن