منبع :  اختصاصی سایت الوهابیه
پرسش

ابن تیمیه با عناوین و عبارات مختلف، شیعه را متهم می کند که آنها از بیشتر صحابه، بیزاری جسته و  نسبت به آنها ابراز بی مهری می کنند و معتقد است نه تنها صحابه در نزد شیعه جایگاه و احترامی  ندارد گوید صحابه مورد مدح شیعیان فقط به اندازه ده نفر هستند[1] همچنین می نویسد: آنها غیر از ده نفر تمام صحابه را مورد طعن قرار داده[2] و نسبت به صحابه محبت ندارند ند[3]

 

پاسخ

تکریم عده خاصی از صحابه دلیل بر بیزاری از بقیه نیست

  برخی از سخنان ابن تیمیه ناظر به یک سری روایات شیعه می باشد که در آنها عده ای از اصحاب مانند سلمان، ابوذر، مقداد و چند تن دیگر مورد تمجید قرار گرفته و امر به محبت و دوستی نسبت به آنها شده است[4]. وی چنین برداشت کرده است که شیعه از بقیه صحابه بیزاری می جوید اما باید به این نکته توجه داشت اگر برخی از صحابه مورد تکریم و تمجید بیشتر واقع می شوند در حقیقت اشاره به مقام، جایگاه خاص و فضیلت بیشتر آن افراد است که در روایات فراوان از منابع اهل سنت نیز به اين مسئله اشاره شده است تا آنجا که خود پیامبر نیز (ص) مأمور به محبت نسبت به این صحابه شده است حضرت (ص) فرمودند: «خدا من را مامور كرده است تا چهار نفر را دوست داشته باشم ؛ علي (ع)، ابوذر ، مقداد و سلمان»[5]

   اگر برخی از اصحاب مورد تکریم و یا محبت بیشتر قرار می گیرند دلیل بر این است که آنها از فضلاء،کبار و از برگزیده شدگان می باشند[6] و این ابراز محبت بیشتر نسبت به برخی از صحابه دلیل بر بیزاری از سایر صحابه که رتبه آنها از نظر درجه ایمان یا تقوا پایین تر است، نمی شود. و کسی نمی تواند طبق روایت ذکر شده، اعا بکند که پبامبر (ص) فقط این چهار نفر را دوست می داشت و از بقیه دوری می کرد!

جایگاه صحابه در کتب رجالی شیعه

 با نگاه به کتب رجالی شیعه به وضوع مشخص میشود که صحابه زیادی مورد مدح و توثیق قرار گرفته اند که این نشان از اعتماد به این افراد می باشد. علامه حلي در قسم اول رجال خودش که روايات آنها مورد اعتماد او می باشد،[7] نزدیک به دويست نفر از اصحاب را ذکر می کند که قابل اعتماد هستند[8]. از همان صفحه اول كتاب يعني «باب الاول ابراهيم و فيه ثمانيه و عشرون رجلا » ابراهيم ابو رافع آزاد شده پيامبر (ص) را به عنوان ثقه نام مي برد  و در چند صفحه بعد اويس بن ثابت، اسعد بن زراره، آلسه غلام پيامبر، أرقم بن أبي الارقم المزوني، پسر ام أيمن، ايمن بن ام ايمن، انس بن حارث، انس بن معاذ، براء بن مالك انصاري برادر انس بن مالك، براء بن معرور، براء بن عازب، بشير بن عبد المنذر، بشير بن سعد، بشير بن ابي مسعود ، بريد اصلمي، بلال، ثابت بن قيس شمايل، ثابت بن ضحاك، ثابت بن زيد، ثابت البناني، جابر بن عبدالله انصاري، جندب، جرير بن عبدالله بجلي، حمزة بن عبد المطلب، الحرث بن هشام، الحرث بن انس، الحرث بن نعمان، حرث بن قيس، را ذکر کرده است كه اينها همه صحابي هستند و در ادامه نام بقيه صحابه را نيز ذکر می کند[9]. مامقانی نیز نزدیک به پانصد نفر از صحابه توثیق شده را در کتاب تنقيح المقال في علم الرجال نام برده است. در کتاب معجم رجال الحدیث آیت الله خویی نیز موارد زیادی از اصحاب پیامبر (ص) به چشم می خورد که به عنوان افراد مورد اعتماد در نقل روایات ذکر شده است

  با ذکر این همه صحابه مورد اطمینان در کتب رجالی شیعه، بی اساس بودن سخن ابن تیمیه که می گفت صحابه مورد اعتماد شیعه کمتر از ده یا کمتر از بیست نفر میباشد و بیشتر صحابه را قبول ندارند، آشکار می شود.

 

 

نویسنده: وحید خورشیدی

 

[1] ابن تيميه، احمد، مجموع الفتاوی، ج 4 ص 470

[2] ابن تيميه، احمد، منهاج السنة النبوية، ج 7  ص 106

[3] ابن تيميه، احمد، مجموع الفتاوى،  ج 20   ص 104

[4]  صدوق ، ابن بایویه، الخصال، ج‏1، ص: 254 «ِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَنِي بِحُبِّ أَرْبَعَةٍ مِنْ أَصْحَابِي»

[5] شيبانی،احمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ج 5 ص 356

[6] قرطبی، ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج 4   ص 1481

[7] حلي، حسن، رجال العلامة الحلي، ص: 2

[8]  همان، ص2 تا 197 اول القسم الثانی

[9] رجال، یوسف، العلامة الحلي، ص2 تا 197 اول القسم الثانی

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن