منبع :  مجله سراج منیر شماره 4
پرسش

آیا علمای اهل سنت با ابن تیمیه مخالفت کرده اند؟!

 

پاسخ

با ظهور ابن تیمیه و عرضه آرای مخالف کتاب و سنّت، تعداد زیادی از علمای مذاهب اعم از حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی، چه در زمان حیاتش و چه پس از وفاتش، به مخالفت با وی پرداختند و به تبیین عقاید انحرافی او مبادرت ورزیدند که در این مجال به آرای علمای مذهب شافعی اشاره می کنیم:

 

 1- محمد بن عبدالرحیم هندی ارموی (م715ق)

  وی از علمای برجسته مذهب شافعی در فقه، اصول و کلام است که در سال 644 ق در هند به دنیا آمد و در سال 715ق در دمشق از دنیا رفت. وی از جمله کسانی است که برای مقابله با افکار انحرافی ابن تیمیه به مناظره با وی پرداخت.[1]

 

 2- محمد بن محمد بن عمر بن مکی، معروف به ابن وکیل (م716ق)

 وی از اهالی دمیاط است که با پدرش به دمشق آمد و به درجات علمی رسید و مدتی در حلب زندگی کرد و در سال 716ق در قاهره از دنیا رفت.  زرکلی در شرح حال وی نگاشته است که وی از فقیهان و شاعران مذهب شافعی بود و هفت سال ریاست دارالحدیث اشرفیه دمشق را به عهده داشت.

 وی از اوّلین کسانی است که اقدام به مناظره با ابن تیمیه کرد.[2]

 

3- علی بن یعقوب بن جبریل بکری (م724ق)

 وی از علمای شافعی مذهب مصر و از جمله منتقدین ابن تیمیه در مسائل اعتقادی خصوصاً بحث استغاثه و توسل است و در این زمینه کتابی از ابن تیمیه با نام الرّدّ علی البکری وجود دارد.[3]

 

 4- کمال الدین زملکانی انصاری شافعی (م727ق)

 ابن زملکانی محمد بن علی کمال الدین، از فقها و رؤسای مذهب شافعی بود. [4]

 ابن کثیر درباره وی می نویسد: «وی استاد شافعیه در عصر خود بود که ریاست تدریس و افتا و مناظره به او واگذار گردید و بر هم دوره های خود در مذهب شافعی چیره گشت و برتری یافت».[5]

 وی از علمای بزرگ معاصر ابن تیمیه، امام مفتی و قاضی القضات شام بود و به زعامت مذهب شافعیه و مقام فتوا و مناظره دست یافت. ایشان کتاب های همچون العمل المقبول في زیارة الرّسول[6]  بر رد افکار ابن تیمیه نگاشته است.[7]

 

 5- شهاب الدین احمد بن یحیي حلبی شافعی، معروف به ابن جبرئیل(م733ق)

 وی از علمای شافعی است وکتابی با نام «خبر الجهة في الرَّد علی ابن تیمیة في العقائد» تحریر کرد.[8]

  

همچنین ببینید:

مخالفت علمای اهل سنت با ابن تیمیه(1)؛ کوتاه در مورد بنیان گذار تفکر التقاطی وهابیت و سلفيه

 

پی نوشت ها:  

[1]. معجم المؤلّفین، ج10، ص161. 

[2]. الأعلام، ج6، ص314. 

[3]. همان، ج5، ص33. 

[4]. همان، ج6، ص284. 

[5]. البدایة و النهایة، ج14، ص153.

 [6]. طبقات الشافعیّة، ج5، ص106. 

[7]. الأعلام، ج6، ص284. 

[8]. معجم المؤلفین، ج2، ص201، هدية العارفين، ج1، ص108.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن