منبع :  hawzah.net
پرسش

امام خمینی (ره) فرمودند که شیعه و سنی برادران همدیگر هستند و ما با هم متحد هستیم، اما من از یک شخص شنیدم که امام خمینی (ره) این را فرمود تا از سنی ها در جهت اسلام استفاده کنند و در واقع امام خمینی(ره) با گفتن شیعه و سنی برادر هم هستند تقیه کرده است. حال من می خواهم بدانم آیا سنی ها واقعاً برادر ما هستند؟

پاسخ

1- ما با برادران اهل سنت خود در بعضی از مسائل اعتقادی اختلافاتی داریم اما دعوا و درگیری نداریم زیرا در تمام زمینه ها اشتراکات زیادی داریم. ما می گوییم شیعه و سنی باید بر مشترکات خود تکیه کرده و اختلافات خود را با منطق و گفتگو و دور از احساسات غلط و ضد عقل و درایت به بحث بگذارند و دشمنان جدی جهان اسلام یعنی صهیونیست ها و مشابه آنان را هدف قرار دهند. وحدت بین شیعه و سنی یک ضرورت عقلی و لازم است.

 

2- روایات رسیده از بزرگان تشیع و خاصه ائمه اهل البیت علیهم السلام حاکی از سفارش آن حضرات به حفظ وحدت و در عین حال حفظ حدود حقیقی تشیع می باشد. ائمه اهل الیت علیهم السلام سفارش کرده اند که تفرقه ایجاد نشود و حتی به نماز خواندن پشت سر برادران اهل سنت، جهت تقویت شوکت جهان اسلام سفارش و تشویق نموده اند.

 

3- حضرت امام خمینی (ره) هم که منادی اسلام ناب محمدی (ص) بودند، بر احوال مسلمین غیرت می ورزیدند و از وضعیت آنان بسیار متأثر بودند و به طور جد و حقیقی خواهان وحدت کلمه مسلمین بر علیه دشمنان مشترک آنان و دشمنان اصل اسلام و دیانت بودند و در این بیان خود محتاج به تقیه و امثال آن نبودند.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن