منبع :  مجله سراج منیر شماره 4
پرسش

آیا وهابیت به اسناد دست اول تاریخی و علمی استناد می کنند یا به تحریف خود؟!

پاسخ

صحیح مسلم یکى از صحاح سته معروف اهل سنّت و از مهم ترین منابع حدیثى آنان در زمینه عقاید، فقه، تفسیر قرآن و تاریخ صدر اسلام مى باشد که توسط ابوالحسین مسلم بن حجاج قشیرى نیشابورى (206 ـ 261 ق) معروف به مسلم نیشابورى نگاشته شده است. نام اصلى این کتاب، الجامع الصحیح یا الصحیح الجامع است.

اهمیت کتاب مسلم براى اهل سنّت چنان زیاد است که مى گویند، همه احادیث آن بدون استثنا، صحیح و مورد قبول است؛ به طورى كه افرادى همانند ابن روزبهان و جوينى قائلند كه اگر كسى قسم بخورد كه تمام احاديث صحيحين گفتار رسول الله9    و مطابق با واقع است، قَسَمش صحيح است و كفاره ندارد![1]

حافظ نووى مى نويسد:

«وقد قال إمام الحرمين: لو حلف انسان بطلاق امرأته أنّ ما في كتابي البخاري و مسلم ممّا حكما بصحّته من قول النبي9لما ألزمته الطلاق»؛

اگر كسى قسم بخورد بر اينكه اگر احاديث دو كتاب بخارى و مسلم از دو لب مبارك رسول الله صادر نشده باشد، من زنم را طلاق مى دهم، قسم او صحيح است و زنش مطلقه نيست.[2]

با وجود این کتاب صحیح مسلم نیز همچون کتاب صحیح بخاری مورد تحریف و دستبرد قرار گرفته است.

ابن حجر هيتمي مكي شافعي(م 973) در الصواعق المحرقة ذيل آيه 12سوره زخرف مي گويد:  مسلم، أبوداود، النسائي، ابن ماجه و دیگران با سندهای مختلف از پیامبر اکرم9 نقل کرده اند که فرمود:«المهدي من عترتي من ولد فاطمة».[3]

علامه متقي هندی (م975ق) نیز از ام سلمه نقل می کند که پیامبر اکرم9 فرمود: « المهدي من عترتي من ولد فاطمة».[4]

وي در ابتداي كتابش بيان مي كند كه منظور از رمز «م»  يعني صحيح مسلم (ج1، ص 6).

محمد علي الصبّان در اسعاف الراغبين (ص 145) و حمزاوي مالكي در مشارق الأنوار (ص 112) بيان كرده اند كه اين روايت در صحيح مسلم وجود داشته است. اما جاي تأسف است كه اين روايت در حال حاضر در كتاب صحيح مسلم نيست و بر اساس اين شواهد، روايت فوق از صحيح مسلم حذف شده است.

حاكم نيشابوري مي گويد:

  «حدثنا أبو جعفر عن أبي سعيد خدري2قال: قال رسول الله 9 :«فاطمة سيدة نساء أهل الجنه الا ما كان من مريم بنت عمران. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه إنّما تفّرد مسلم بإخراج حديث أبي موسي عن النبي9  خير نساء العالمين أربع».[5]

حاكم مي گويد: مسلم بن حجاج ( صاحب صحيح مسلم)  روايت «خير نساء العالمين اربع» را بيان كرده است و اين در حالي است كه روايت مذكور در صحيح مسلم در حال حاضر موجود نيست.


همچنین ببینید:

وهابیت و تحریف -2: تحریف در صحیح بخاری

 

 

پی نوشت ها:

[1] . شرح صحيح مسلم نووی، ج1، ص 19.

[2] . همان.

[3] . الصواعق المحرقة، ج2، ص 272.

[4] . کنز العمال، ج 14، ص 264، 38662.

[5] . المستدرک علی الصحیحین، ج3، ص 154.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن