منبع :  مجله سراج منیر شماره 4
پرسش

آیا وهابیت به اسناد دست اول تاریخی و علمی استناد می کنند یا به تحریف خود؟

 

پاسخ

مسند احمد

این کتاب یکی از متون حدیثی و روایی اهل سنّت است و با توجه به اسم آن، کتاب مسند است؛ یعنی مؤلف بر اساس اسامی صحابه روایات را نقل می کند.

حافظ ابو موسی مدینی می گوید:

این کتاب اصلی است بزرگ و مرجع مورد وثوق برای اصحاب حدیث که از میان احادیث زیاد و مسموعات فراوان، گرد آورده و آن را امام و معتمد قرار داده و در نزاع ها، ملجأ و پناهگاه است.[1]

قندوزی حنفی در کتاب ینابع المودة نقل می کند که:

«أحمد في مسنده بسنده عن حذیفة بن الیمان2قال: آخى رسول الله(ص)بین المهاجرین والأنصار وکان یؤاخی بین الرجل ونظیره، ثم أخذ بید علي فقال: هذا أخي».[2]

امّا هم  اکنون اگر به مسند احمد و مسند حذیفه مراجعه  کنیم، اثری از این حدیث نیست.

الأذکار النوویه

  از ديگر تحريفات وهابيان تحريف در كتاب الأذكار النوویه امام یحیی بن شرف نووي است. این کتاب كه در دارالفکر بیروت، در سال 1414ق به چاپ رسيده است، فصلي دارد به نام« فصل في زيارة قبر رسول الله(ص)و أذكارها».

وی در این فصل می گوید:

 «اعلم أنّه ینبغي لکلّ من حجّ أن یتوجّه إلی زیارة رسول الله(ص)سواء کان ذلک في طریقه أم لم یکن، فإنّ زیارته(ص)من أهمّ القربات و أربح المساعي و أفضل الطلبات. فإذا توجّه للزیارة أکثَرَ من الصلاة علیه في طریقه، فإذا وقع بصره علی أشجار المدینة و قُراها و ما یعرّف بها، زاد من الصلاة و التسلیم علیه(ص)و سأل الله تعالی أن ینفعه بزیارته(ص) و أن یسعده بها في الدارین. ولیقل: اللّهُمَّ افتَح عَليَّ أبوابَ رَحمَتِکَ وَ ارزُقني في زیارة قَبرِ نَبِیِّک(ص) ما رَزقتَهُ أولِیاءِکَ و أهل طاعَتِکَ وَأغفِر لي وَارحَمني یا خَیرَ مَسؤول».

اما متأسفانه در چاپ دیگر که نشر دارالهدی ریاض (چاپ دوم، 1408ق) به تصحیح عبدالقادر الارنؤوط منتشر کرده  است، این گونه تحریف شده است:

 «فصل في زیارة مسجد رسول الله(ص) اعلم أنّه یستحب لمن أراد زیارة مسجد رسول الله(ص)أن یکثر من الصلاة علیه(ص) في طریقه، فإذا وقع بصره علی أشجار المدینة و حرمها و ما یعرّف بها، زاد من الصلاة و التسلیم علیه(ص)و سأل الله تعالی أن ینفعه بزیارته لمسجده(ص) و أن یسعده بها فی الدارین و لیقل: اللّهُمَّ افتَح عَلیَّ أبوابَ رَحمَتِکَ وَ ارزُقنی في زیارة مسجد نَبِیِّک(ص)ما رَزقتَهُ أولِیاءِکَ و أهل طاعَتِکَ وَأغفِر لي وَارحَمني یا خَیرَ مَسؤول».[3]

   

حيات محمد

محمد حسین هیکل، نویسنده مصری، در چاپ اول کتاب حیات محمد این گونه آورده است:

پیامبر اعظم(ص) با اشاره به امام علی(ع) فرمودند: «إنّ هذا أخي و وصیّي و خلیفتي من بعدي، فاسمعوا له و اطیعوا؛

این برادر من وصی من و جانشین من بعد از من است. پس به او گوش فرا دهید و از او اطاعت کنید».[4]

 اما در چاپ های بعدی این کتاب مثل چاپ مکتبة النهضة المصریة، جمله«وصیي و خلیفتي من بعدي» حذف شده است!

روح المعانی

آلوسی در روح المعانی حدیث سفینه را این گونه نقل کرده است: «أنّه علیه الصلاة و السلام قال: مثل أهل بیتي کسفینة نوح من رکب فیها نجا و من تخلّف عنها هلک».[5] اما در چاپ های دیگر (دارالکتب العلمیه، 1415ق) حدیث شریف سفینه را حذف کرده اند.

شیخ محمد نوری نویسنده کتاب ردود علی شبهات السلفیة می نویسد:

« نعمان پسر علّامه آلوسی در تفسیر پدرش که تفسیر مهم و مرجعی بزرگ است، دست به تحریف زده است که اگر این تحریف را در تفسیر پدرش انجام نمی داد، تفسیر آلوسی منبع و مرجع بزرگی برای مسلمانان  قرار می گرفت».[6]

 

 

پی نوشت ها: 

[1]. خصائص مسند امام احمد، ص 13.

[2]. ینابع المودة، ج 1، ص  178.

[3]. الأذکار النوویة، ص 295.

[4] . حیات محمد، ص 104.

[5] . روح المعاني، ذیل آیه 22 سوره‌ شوری ،ج 13 ،ص 32.

[6] . ردود علی شبهات السلفیة، ص249.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن