منبع :  مجله سراج منیر شماره 4
پرسش

آیا وهابیت به اسناد دست اول تاریخی و علمی استناد می کنند یا به تحریف خود؟!

 

پاسخ

 

تاریخ الخلفا

جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی، یکی از علمای بزرگ اهل سنّت، در کتاب تاریخ خلفا چاپ دارالکتاب العربی ذیل عنوان «فصل في أولّیات عمر2» آورده است:

«و أوّل من ضرب في الخمر ثمانین، و أوّل من حرّم المتعة، و أوّل من نهی عن بیع أمهّات الأولاد، و أوّل من جمع الناس في صلاة الجنائزعلی أربع تکبیرات...» .[1]

و در چاپ دیگر به تحقیق و مقدمه شیخ قاسم سماعی و شیخ محمد عثمانی عبارت پیش گفته را این گونه تحریف کرده اند: «و أوّل من عاقب علی الهجاء و أوّل من نهی عن بیع أمهّات الأولاد». همان گونه که ملاحظه می گردد، جمله «و أوّل من ضرب في الخمر ثمانین و أوّل من حرّم المتعة» به جهت ملاحظاتی حذف و تحریف شده است.[2]

وهابیّت و تقطیع روایات شیعه

تحریف و دستبرد وهابیت تنها در آثار اهل سنّت خلاصه نمی شود بلکه آنان از هر وسیله ای برای ترویج پندارهای خویش استفاده می کنند. دکتر ناصر القفاری، یکی از نظریه پردازان جریان وهابیّت، در کتاب « اصول مذهب الشیعة الامامیّة الإثنی عشریة» در مسئله رؤیت خدا، روایتی را از کتاب توحید شیخ صدوق و از بحارالأنوار این گونه نقل می کند: «عن أبي بصیر، عن ابی عبدالله(ع) قال قلت له: اخبرنی عن الله عزوجل هل یراه المؤمنون یوم القیامة؟ قال: نعم»[3] و در نقل روایت به همین مقدار اکتفا کرده و از آن نتیجه گرفته است که ائمه شیعه: قائل به رؤیت خدا بوده اند و شیعیان بر خلاف دیدگاه ائمه: رؤیت را نمی پذیرند!

 آنچه قفاری نقل کرده، قسمتی از روایت است که در جهت خواست خودشان آن را انتخاب کرده است و تتمه روایت را که بخش اعظم آن است، تقطیع و حذف کرده است. در ادامه روایت، مراد از رؤیت به روشنی تبیین شده است که مقصود امام(ع) از رؤیت، رؤیت مورد ادعای قفاری نیست، بلکه رؤیت قلبی مراد بوده است. تمام روایت چنین است:

«عن أبي بصیر، عن أبي عبدالله(ع) قال قلت له: اخبرني عن الله عزوجل هل یراه المؤمنون یوم القیامة؟ قال: نعم، و قد رأوه قبل یوم القیامة. فقلت: متی؟ قال: حین قال الله: ألست بربّکم؟ قالوا: بلی. ثمّ سکت ساعة. ثمّ قال: و إنّ المؤمنین لیرونه في الدنیا قبل یوم القیامة! ألست تراه في وقتک هذا؟ قال أبوبصیر: فقلت له: جعلت فداک! فأحدث بهذا عنک؟ فقال: لا فإنّک إذا حدثت به فأنکر منکر جاهل بمعنی ما تقوله، ثّم قدر أن ذلک تشبیه کفر، و لیست الرؤیة بالقلب کالرؤیة بالعین. تعالی الله عما یصفه المشبهون و الملحدون».[4]

دکتر قفاری، متفکر و نظریه پرداز معاصر وهابیّت، برای بدنام کردن مخالفین خودش خصوصاً مذهب شیعه امامیه، علاوه بر تقطیع و حذف قسمتی از روایات، خودش کلماتی را به روایات افزوده تا در عقاید و باورهای شیعه خدشه کند.

قفاری در کتاب یاد شده ادعا می کند که در کتاب کافی روایتی وجود دارد که می رساند امامان شیعه سیزده نفر هستند. او می گوید:

«کما إنّک تری الکافي أصحّ کتبهم الأربعة قد احتوی علی جملةٍ من أحادیث تقول بأنّ ألائمّة ثلاثة عشر، فقد روی الکلیني بسنده عن أبي جعفر(ص) قال: قال رسول الله(ص)إنّي و اثنی عشر إماماً من ولدي ...» .[5]

وقتی به اصول کافی مراجعه می کنیم، می بینیم که کلمه «اماماً» در حدیث مذکور اصلاً وجود ندارد، بلکه عبارت این چنین است: «إني و اثنی عشر من ولدي و أنت یا علي...».[6]

بدیهی است اگر «اماماً» در حدیث وجود داشته باشد، مفاد حدیث منطبق بر ادعای قفاری می شود، ولی حدیث مشتمل بر این کلمه نیست، بلکه پیامبر خدا در این حدیث می فرماید که من و تو یا علی و دوازده فرزندم که عبارت اند از فاطمه زهرا3 و یازده امام معصوم، اوتاد زمین هستیم. پس در این حدیث بحث از امامت و تعداد امامان نیست. البته به طور ضمنی تعداد ائمه هم از آن استفاده می شود، ولی قفاری «اماماً» را بر آن افزوده است تا تعداد ائمه دوازده گانه را زیر سؤال ببرد.

نتیجه گیری:

با توجه به آنچه گذشت، آشکار می شود که وهابیت برای اثبات ادعاهای خویش، اهداف طولانی و دراز مدتی را در سر دارند و برای رسیدن به آنها از هر تلاشی فرو گذار نیستند و بی محابا دست به هر کاری می زنند، مسلمانان و پیروان مذاهب را تکفیر، مخالفین خویش را ترور، قبور و مشاهد انبیا و اولیا را تخریب، و آثار و متون اسلامی را تحریف می کنند.

 

 

پی نوشت ها:

[1]. تاریخ الخلفا، ص 107.

[2]. همان، ص 106.

[3]. اصول مذهب الشیعة، ج2، ص668-669.

[4].  توحید صدوق، ص111 ؛ بحار الأنوار، ج4، ص44.

[5]. أُصول مذهب الشیعة، ج 2، ص 809.

[6]. اصول کافی، ج1، ص534، حدیث17. 

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن