دسته بندی
کلیدواژه ها
جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
501  مورد ( صفحه 3 از 51 )
21 . نقد مبانی و آراي وهابیت از دیدگاه محمد سعید رمضان البوطی، حسن بن فرحان مالکی، محمد بن علوي مالکی، حسن سقاف
جریان وهابیت افراطی با همه ي تبلیغاتی که براي مطرح نمودن خود به عنوان نماد اسلام حقیقی به راه انداخته هنوز نتوانسته است جامعه اهل سنت و حتی بسیاري از وهابیان معتدل را بر محور خود همراه کند؛ چندان که گ...
1399/01/07
22 . شباهت ها و تفاوت های سلفی گری تکفیری با نوسلفیان
گسترش دامنه فعالیت وهابیت در سراسر عالم اسلامی و غیر اسلامی و پیامدهای آن و همچنین نحوه تفکر آنها پیروان مذاهب دیگر را وادار کرده که نسبت به آشکار کردن چهره اصلی آن تلاش بیشتری انجام دهند اما آنچه قاب...
1398/12/26
23 . جریان شناسی سلفیه معاصر براساس نظریه بحران محور
تئوری بحران محور یکی از تئورهای پیدایش و تحلیل نظریه های سیاسی است که اساس رخداد یک نظریه سیاسی را مواجهه با یک بحران می داند. این تئوری با سه رکن اصلی خود یعنی: «مشاهدة بحران، تشخیص علت بحران و ارائه...
1398/12/17
24 . توسل از نگاه اشاعره، ماتریدیه و وهابیت
توسل به ذات، جاه و مقام انبیاء و اولیاي الهی، در حال حیات و یا مرگ ایشان، یک نوع عملی است که از فطرت انسان ها و عواطف و احساسات آنان به ولی نعمتِ هدایت نشأت می گیرد. و عشق به انسان هایی است که با کسب ...
1398/12/05
25 . پاسخ به شبهات وهابیان بر روایات توسل به پیامبر (صل الله علیه وآله) پس از وفات ایشان
توسل به پیامبر (صل الله علیه وآله) پس از وفات ایشان، از جمله مسائل اختلافی میان وهابیان و سایر مسلمانان است. وهابیان به پیروی از ابن تیمیه، بر این باورند که توسل جستن به پیامبر (صل الله علیه وآله) پس ...
1398/12/03
26 . بررسی تطبیقی اندیشه سلفیه و اندیشه احمد بن حنبل
سلف به معنی 3 قرن اول است و سلفی کسی است که از کسانی که در این 3 قرن زندگی می کردند پیروی کند. از آنجا که وهابی ها در بستر مذهب احمد بن حنبل رشد کرده اند، و او را مرجع فقهی و مذهبی خود می دانند، خود ر...
1398/11/23
27 . بازشناسی مفهوم خلافت با تکیه براندیشه سلفیان جهادی
مسلمانان برای ایجاد نظام سیاسی در جهان اسلام تلاشهای زیادی انجام داده اند. نظریه ولایت فقیه در مکتب تشیع که با پشتوانه فقهی نجف توسعه مفهومی پیدا کرد و در ایران توسط حضرت امام (ره) اجرایی شد نمونهای ا...
1398/11/22
28 . بررسی تطبیقی حقوق زن از دیدگاه امامیه و وهابیت
زنان به لحاظ آماری نیمی از پیکره اجتماع را تشکیل می دهند اما از نظر نقش و میزان اثرگذاری بر همسر و فرزندان و محیط پیرامون خود فراتر از نیم اند و نقش مهمی در خانواده و اجتماع دارند. اما وهابیت که با ح...
1398/11/19
29 . بررسی تطبیقی سلفیت و نوسلفیت، با توجه به سلفیه ی جامی
سلفیه، جریانی درمیان اهل سنت است که موجب رفتارهای افراطی از جانب آن ها شده است. بزرگان سلفیه عبارتنداز: احمدبن حنبل، احمدبن تیمیه، ابن قیم جوزیه و محمدبن عبدالوهاب. همچنین جریان جدیدی در چند سال اخیر،...
1398/11/14
30 . بررسی مفهوم غلو از دیدگاه سلفیه اهل سنت
غلو در میان مسلمانان از همان زمان حیات پیامر اسلام (ص) بوجود آماد و بعد از حیات ایشان دیدگاه های غالیانه در میان اهل سنت و شیعه شکل گرفت. جریان سلفیه به عنوان یک جریان انحرافی فکری عقیدتی است که هسته ...
1398/11/13
پربازدیدترین ها
© حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به پایگاه تخصصی وهابیت پژوهی و جریان های سلفی است.