تاریخ ثبت  1400/01/28
تعداد بازدید  64
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو علی رحیمی ترکی با عنوان «بررسی مسئله جهاد از نگاه سلفیه» روز سه‌شنبه سی‌ام مهرماه 1398 در سالن شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.
نويسنده :  علی رحیمی ترکی
نام دانشگاه :  دانشگاه ادیان

در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو علی رحیمی ترکی با عنوان «بررسی مسئله جهاد از نگاه سلفیه»، جناب آقای مجید فاطمی به عنوان استاد داور، جناب آقای عبدالمحمد شریفات به عنوان استاد مشاور و دکتر مریم پوررضا قلی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

تمام فرق اسلامی، جهاد را یکی از فروعات دین می‌دانند، امّا امروزه همین واجب شرعی مورد سوء‌استفاده برخی گروه‌های جهادی در جهان اسلام واقع شده که باعث به وجود آمدن معضلات و مشکلات بزرگی شده است. جهادی که یکی از حکمت‌های وجوب آن حفظ اسلام و تقویت آن در برابر فتنه‌های دشمنان بوده، امروزه گروه‌هایی مثل سلفیه جهادی با عدو قریب خواندن مسلمانان، آن را تبدیل به فتنه و آشوب علیه مسلمانان کرده و با اعمال افراطی خود، زمینه را برای جنگ علیه مسلمانان و کشتار وحشیانه آن‌ها و هم‌چنین موجبات اسلام‌هراسی، ضعف اسلام، بر هم زدن امنیت مسلمانان و ... را فراهم کرده‌اند.

از این رو، نویسنده سعی نموده تا تحقیقی در مورد دیدگاه سلفیه جهادی نسبت به جهاد انجام دهد تا با تبیین صحیح جهاد و اسباب و عوامل آن بتواند قدمی برای جلوگیری از سوء‌استفاده گروه‌های تکفیری جهادی بردارد.

نویسنده با روش توصیفی ـ تحلیلی با پرداختن به معنای جهاد از نگاه قرآن و سنت و سلفیه جهادی، مراحل تشریع جهاد و نسخ بعضی از آیات توسط این گروه، وجوب و اهداف جهاد، بررسی برخی مسائل جهاد و مشکلاتی که سلفیه جهادی با افکار انحرافی خود در دنیای اسلام به وجود آورده‌اند، به این نتیجه رسیده که افکار و عقاید انحرافی این گروه و برداشت‌های گزینشی از آیات باعث شده تا آن‌ها با تکفیر مسلمانان و اباحه خون آن‌ها به بهانه جهاد، دست به کشتار و اعمال وحشیانه بزنند.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن